Červenobílí na Veletrhu neziskových organizací Brno

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 11. 2012

Dne 28. listopadu 2012 se od 10 do 17 hodin na Mendelově univerzitě v Brně v budově Q koná první ročník Veletrhu neziskových organizací Brno. Červenobílí se budou prezentovat prostřednictvím info stánku a také přednáškou s představením volnočasových aktivit a patrismu od 14:45 do 15:15 hodin. Veletrh neziskových organizací Brno je zaměřen najmě na studenty a jejich

zapojení do občanského a společenského života. Celkem i s Červenobílými se přihlásilo 27 neziskových organizací, které se od sebe liší typem a náplní dobrovolných činností. Jedná se o organizace lidsko-právní, filantropické, zaměřené na pomáhající profese, ale také organizace vlastenecké a tradicionální v našem případě.