Proč se tak nehodí zdravý rozum a rovnováha

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 22. 10. 2012

Již delší čas si kladu otázku proč se u nás sociální politika provádí takříkajíc ode zdi ke zdi a proč každá změna vlády zleva doprava či opačně znamená přehození času z letního na zimní a naopak. Rádobypravicové strany používají "zimní sociální čas" a berou všem všechny příspěvky od státu, i těm skutečně potřebným. Svůj útok na oprávněné sociální jistoty maskují pokřikem o zneužívání sociálních dávek, čímž potřebné i flákače házejí do jednoho pytle. Strany které o sobě tvrdí že jsou levicové přepnou na "letní sociální čas" a rozdávají všem, i těm kteří to nepotřebují i těm kteří to zneužívají. Míč létá ze strany na stranu, zdravý rozum a rovnováha jsou pod zámkem.

Poslední měsíce už tyto praktiky otřásají naším národem v jeho základech. V době ekonomické krize, kterou jsme nevymysleli ani ji nezavinili by bylo na místě hledání co nejrozumnějších řešení. Místo toho se novodobý třídní boj zostřuje a my, občané této země, jsme mezi sebou čím dál více rozeštváváni. Má to nějaký smysl?

Má. Ve vedení "velkých" politických stran sedí lidé kteří aktivně podporují potlačování práv národa a jednotlivého občana ve prospěch Unifikovaného Konzumního Světa. Jim samozřejmě vyhovuje rozeštvaná společnost, mizející střední vrstva a nejistota. Nabízejí "své recepty" pro "svou voličskou skupinu" a konsolidace situace na základě rozumového řešení je to poslední co potřebují.

Vzhledem k tomu že se vedení těchto stran ale začínají občanům čím dál více vzdalovat, protože z nikoho nelze dělat hlupáka donekonečna vzrůstá riziko propuknutí nepokojů kterých se budou účastnit lidé dostatečně zoufalí a rozhněvaní. Je úkolem nás národovců upozorňovat své spoluobčany na skutečné problémy, na to že národ jsme jenom jeden a na budování Nového Světového Řádu, ve kterém nebude místo pro individualitu a potřeby ani jednoho občana ani národa jako celku. Musíme být politicky natolik na výši abychom včas našli správné řešení a zabránili dost možná občanské válce. Nedokážeme-li to, může se stát že "situaci budou uklidňovat" Ti kteří mají bohaté zkušenosti s "prosazováním demokracie" v Iráku, Afghánistánu a jinde.