Dopis Akce D.O.S.T. Radě České televize

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Odjinud, Vydáno dne: 27. 07. 2012

Vážené dámy, vážení pánové,
úlohou Rady ČT, kterou představujete, je kontrolovat naplňování zákonem stanoveného veřejnoprávního charakteru České televize (dále jen ČT). Tedy to, aby ČT byla objektivní a politicky nestranná, a aby odpovědným způsobem hospodařila s prostředky získanými z kapes milionů televizních koncesionářů. Obracíme se na Vás, protože se domníváme, že ČT v současné době tento veřejnoprávní status narušuje přijetím role hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride 2012.

Nechápeme motivaci, která vedení ČT k přijetí uvedeného „partnerství“ vede. Zmíněný „festival“ má podle našeho názoru ostře konfrontační charakter a činí ze specifických sexuálních praktik znak výlučnosti a pýchy (viz jeho název). Prague Pride také rozhodně není politicky nestrannou akcí, naopak, opakovaně disponuje podporou konkrétních politických sil, například strany Zelených.

O záměru podpořit Prague Pride formou mediálního partnerství přitom ČT své koncesionáře ani neinformovala, natož aby se jich nějak dotazovala na jejich mínění o této poměrně vážné věci.

Domníváme se, že přijetí role hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride, jež ohrožuje status ČT jako instituce veřejné služby, by mělo být odvoláno a vyzýváme Radu ČT, aby se touto věcí co nejrychleji zabývala.

S úctou a srdečným pozdravem,
Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.