Slovenské hnutie obrody: Projekt Staráme sa

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Zahraničí, Vydáno dne: 15. 03. 2012

Vzhľadom na ťaživú sociálnu situáciu mnohých rodín na Slovensku, sme sa rozhodli, že práve sociálnym veciam budeme venovať zvýšenú pozornosť. Uvedomujeme si, že hospodárska kríza ktorá doľahla na náš národ nie vinou Slovákov, mnohým rodinám zhoršuje sociálne a ekonomické postavenie. Rozhodli sme sa iniciovať projekt Staráme sa. V rámci nášho projektu pomáhame sociálne slabším rodinám a priamo v teréne sa im snažíme aspoň z časti zlepšiť ich ekonomickú situáciu. Obroda národa a spoločnosti musí začať od nás samých, aby Slováci pochopili, že dobrým a statočným Slovákom nie je ten človek, ktorý sa vyhovára na to, ako sa nič nedá, ale ten, kto pomáha druhým a svojím správaním je príkladom pre ostatných.

Prilož ruku k spoločnému dielu

Touto cestou vyzývame vás všetkých, ktorí môžete akýmkoľvek spôsobom prispieť do projektu Staráme sa, aby ste kontaktovali koordinátora projektu Pavla Soóša na telefónnom čísle 0907 316 163 alebo mailom na staramesa@sho.sk. Rodiny uvítajú akúkoľvek materiálnu pomoc, od potravín až po školské pomôcky.