Kluk s kuráží

Autor: Milan Špinka <xx000(at)volny.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 29. 03. 2011

Tomáš Halík nedávno v rozhovoru pro časopis Týden tvrdil, že mezi mladými studenty vnímá silný nárůst nespokojenosti se současnou politickou situací, dokonce hovořil o "revolučních politických projevech". Má samozřejmě pravdu, sami to vnímáme velmi citlivě. Je opravdu potěšitelné, že mladí lidé neváhají dávat své postoje veřejně najevo, i když to samozřejmě znamená nést svou vlastní kůži na trh.

Rektorovi Ostravské univerzity napsal otevřený dopis její student Tomáš Kupec, aby tak vyjádřil svůj veřejný protest ve věci „Bátora“. Přinášíme ho v plném znění a bez redakčních úprav.

Dnes (26. 3. 2011, pozn. red.) jsem na studentském portále Ostravské univerzity zaregistroval dokument, ve kterém Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) podporuje odmítavé stanovisko Vědecké rady FF UK k angažování Ladislava Bátory na MŠMT. To mě nemohlo nechat chladným, proto jsem poslal prof. RNDr. Jiří Močkořovi, DrSc. rektorovi OU toto prohlášení, protest, či výzvu:

Vážený pane rektore,

jako student, ale předně jako občan České republiky musím otevřeně vyslovit svůj hluboký nesouhlas s vaší podporou pronásledování Ladislava Bátory jako údajného xenofoba a rasisty. Zveřejněním prohlášení Studentské komory Rady vysokých škol se univerzita připojila k té části intelektuální obce, která v Ladislavu Bátorovi vidí určité nebezpečenství. Je na místě uvést, že skutečná podstata jejich negativního postoje, koření zcela jinde než v prezentovaných obavách z xenofobních idejí Ladislava Bátory. Není žádnou náhodou, že výhrady k této osobě a hysterické negace od počátku šíří zejména ideologická skupina lidí, vnímající vlastenectví a národní hrdost jako hodnoty dnešní doby nehodné ba v aktuální společenské transformaci za myšlenky nebezpečné.

Odpusťte, ale musím připomenout, že jednou z úloh vysokého školství u nás je vychovávat a povznášet intelektuální úroveň občanů České republiky, zvyšovat tak konkurenceschopnost (ať ji už chápeme jakkoli) našeho národa v Evropě i ve světě. Jestli se Ladislav Bátora něčeho vážného dopustil, tak toho, že zastává tento podle mého chvalitebný postoj, že je hrdý vlastenec, hlásící se k historickému odkazu naší země. Jako významná intelektuální kapacita je samozřejmě nebezpečný idejím, snažící se nyní demontovat náš dnes již ne plně suverénní stát. Ladislav Bátora je člověk s liberálně konzervativními hodnotami, které jsou dnes jedinou možnou ideologickou obranou k neomarxistickým atentátům na lidskou svobodu a národní suverenitu. Žádám vás proto, abyste se vymezil od pronásledování pana Bátory, abyste si zachoval jako zástupce významné státní instituce určitou míru politické neutrality.

S úctou

Tomáš Kupec

Zdroj: Blog Tomáš Kupce