Béééééééé...

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 17. 03. 2011

Odchod ministra Dobeše je nevyhnutelný. Čeští extremisté pochodují ulicemi a radí ministrům.

Ministr školství se rozhodl přes kritiku veřejnosti i samotného premiéra zaměstnat extremistu pana Ladislava Bátoru jako svého poradce. Je to další z vážných selhání ministra Dobeše, které svědčí o nevyhnutelnosti jeho odchodu.

Dostatečným důvodem pro odchod ministra Dobeše by byla už paralýza čerpání evropských fondů pro vzdělání a vědu pod jeho taktovkou, zmatená personální politika, rozkládající se úřad ministerstva, nedomyšlené a nekoncepční kroky při reformě vzdělávacího systému či ignorování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o segregaci romských dětí, které hrozí další mezinárodní ostudou. Výčet kroků ministra Dobeše, které prohlubují krizi českého školství, by šlo doplnit o řadu dalších. Zaměstnání extremisty jakožto poradce je však více než manažerským selháním. Ladislav Bátora je bývalý kandidát za prokazatelně extremistickou Národní stranu a člověk s postoji, které jsou v přímém rozporu s principy otevřené společnosti. Jeho zaměstnání jako poradce ministra je tou nejhorší zprávou pro všechny učitele a rodiče, kteří denně vedou své děti k toleranci, úctě k jinakosti a lidským právům.

Ondřej Liška, předseda Strany zelených

Praha, 16. 3. 2011

Tiskové prohlášení Strany zelených