Topkař píše knížeti, nelíbí se mu útok na Bátoru

Autor: Adam Bartoš <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 25. 02. 2011

Ladislav Bátora Řadový člen TOP 09 se obrátil na předsedu strany Karla Schwarzenberga. Vytýká mu, že se přidal k dehonestační kampani proti Ladislavu Bátorovi.

"Vážený pane předsedo, přečetl jsem si Vaše kritické vyjádření k možnému jmenování pana Ladislava Bátory náměstkem ministra školství a cítím potřebu se k němu vyslovit. Do řad TOP 09 mě přivedl zájem o konzervativní pravicovou politiku a věřím, že tradiční společenské a etické hodnoty k této straně přirozeně patří. Proto také nemohu přijmout levicový folklór, jež má ve zvyku označovat konzervatismus přívlastky „ultrapravicový“, „extrémní“ a podobně," napsal Mgr. Ivo Švajner z místní organiazce TOP 09 v Kladně v otevřeném dopise předsedovi strany. Doktora Bátoru prý osobně zná jako signatář konzervativní iniciativy D.O.S.T. "A mohu potvrdit, že jde o mimořádně kompetentního člověka s vynikajícími jazykovými i odbornými schopnostmi, který je bytostně oddán hodnotám řádu a svobody, za něž byl v době totality řadu let dokonce i trestně stíhán," napsal dále.

"Chápu sílu lživé a pomlouvačné kampaně, kterou proti němu v médiích rozpoutali jeho protivníci, tím spíše jsem přesvědčen, že kdybyste pana Bátoru osobně znal, musel byste se proti jeho skandalizaci postavit," píše také Schwarzenbergovi.

Na závěr připomíná, že s názory pana Bátory lze v tom či onom aspektu nesouhlasit, "není však možné akceptovat jeho zjednodušené mediální nálepkování za ´neonacistu´, ´rasistu´ apod. Je skandální, že v zemi, kde je státní správa plná bývalých členů komunistické strany a média to nevzrušuje, může být člověk takto vláčen za své konzervativně pravicové názory," dodal Švajner.

Od strany, která chce být vnímána jako konzervativní pravice, by proto spíše očekával, že se proti takové dehonestaci postaví, jako to v minulých dnech udělali například Mladí křesťanští demokraté ve svém veřejném prohlášení. "Nejde totiž vůbec jen o pana Bátoru, ale jde o osud svobody a demokracie v naší zemi," uzavřel.

Ladislava Bátoru si vyhlédl ministr školství Josef Dobeš a chtěl ho jmenovat svým náměstkem. Neustál ale tlak médií i premiéra Nečase, který si Bátoru na místě náměstka nepřál.

Proti Bátorovi se za jeho konzervativní a vlastenecké názory snesla palba kritiky hlavních sdělovacích prostředků. Nesouhlas s jeho jmenováním vyjádřil i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který řekl, že "je třeba se na toho pána podívat."

Naopak Miroslav Kalousek do vnitřních záležitostí ministra radil nezasahovat a ke kandidátovi, který je - jako on - blízký Hradu, se vyjadřoval smířlivě. Podle něj je otázka jmenování náměstků odpovědností šéfa každého resortu. „Ministerstva jsem vnímal jako monokratický orgán. Náměstci jsou zaměstnanci. Co se týče mě, tak je mi upřímně jedno, který z náměstků je ze které politické strany, poslouchat musejí všichni stejně,“ řekl Kalousek.

Bátory se zastali i Mladí křesťanští demokraté, kteří ocenili jeho konzervativní postoje a názory. Vyvstalou mediální kampaň považují za cílenou akci, která je vedena za účelem zdiskreditovat tohoto člověka, píší ve svém usnesení ze středečního předsednictva.

„Pana Bátoru velmi dobře znám ze společných akcí pořádaných naší organizací a partnerskou Akcí D.O.S.T. V mých očích to je člověk, který se svými názory nikdy nebál postavit většinovému společenskému kurzu,“ řekl předseda MKD Petr Jurčík.

"I vzhledem k jeho dosaženému vzdělání a dosavadní odborné praxi zejména v oblasti školství považujeme pana Bátoru za člověka vhodného zastávat tuto pozici," doplnil.

Podle Jurčíka Mladí křesťanští demokraté oceňují zejména Bátorovy principiální postoje v otázce způsobu výuky sexuální výchovy na školách.

"Považujeme za nepřípustné, aby v demokratické společnosti tento člověk právě za svou názorovou konzistentnost a konzervativní názory byl označován za neonacistu," zastal se Jurčík Bátory.

Převzato z webu První zprávy