Pomáhajme uvážlivo

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 27. 12. 2010

O charite najviac počuť pred Vianocami. Ktovie prečo, veď odkázaní potrebujú pomoc po celý rok. No aj tak úprimná vďaka všetkým, čo aspoň v tieto dni nezištne prispejú ľuďom v núdzi. Charita je vysoko humánna záležitosť. Každý z nás, ak, pravdaže, chce, vždy môže obdarovať od seba ešte biednejšieho či podržať človeka, ktorému sa náhle zrútil svet. Charita však nie je iba svätica, ktorá si odtŕha od úst a priehrštím rozdáva úbožiakom. Je to aj žobrák, ktorý na mraze spína ruky - a získané peniaze prepije alebo odovzdá „kápovi rajónu“. Je to aj šek v poštovej schránke s výzvou anonymného dobrodinca: v Afrike umierajú deti, pomôžte obetiam zemetrasenia...

Charita je vďačná šanca pre súkromné firmy a známe celebrity - natlačiť sa cez detskú besiedku či kapustnicu pre bezdomovcov do bulváru. Charite sa venujú aj významné nadácie, ktorých mocní a majetní šéfovia si za peniaze od naivných darcov užívajú predovšetkým vlastné luxusné priestory a autá. Komu urobím radosť a úžitok? Kto skontroluje, kam doputovali moje peniaze? Skrýva sa za týmto číslom účtu naozajstná ľudská beznádej alebo iba drzý podvodník? Dozerá ktosi na legálnosť tejto zbierky?

Klaďme si podobné otázky prv, než otvoríme peňaženky. Nemyslime len srdcom, nevyroňme slzu pri každej vzletnej fráze. Pomáhajme uvážlivo, zodpovedne, adresne.

Soňa Pacherová, Pravda.sk