Bude se po Drobilovi poroučet i John?

Autor: Michal Semín <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 17. 12. 2010

Je-li vážné selhání podřízených důvodem k odstoupení ministra, pak by se měl po Drobilovi poroučet i Radek John. Jemu podřízení policisté v rozporu se zákonem zadrželi organizátory řádně nahlášené akce a zcela v duchu preventivních komunistických zátahů, znemožňujících lidem účastnit se protirežimních shromáždění, je po šest hodin bezdůvodně zadržovali na policejní stanici.

O případu, kterého si „média středního proudu“ vůbec nevšímají, přestože jsou o něm informována, se lze detailně dočíst na zpravodajském serveru Res Claritatis. Zvláště pak doporučuji rozhovor se zadrženým Janem Vávrou. Byl jsem ve druhé polovině 80. let několikrát policií vyslýchán a i když důsledky z toho plynoucí nejsou dnes - zatím - stejné jako tehdy, těch podobností mezi mojí dávnou zkušeností a čerstvými zážitky statečného Jana Vávry je více, než je zdrávo.

Proč o tomto incidentu média mlčí? Jednala by také tak, kdyby se policisté stejným způsobem zachovali vůči skupině homosexuálů? To jistě ne. Přední stránky našeho na pravdě nezávislého tisku by se předháněly v tom, kdo tento projev zlovolné policejní homofobie důkladněji zpranýřuje. A ministr vnitra by se musel veřejně kát, vyznat se v Otázkách Václava Moravce z filohomosexismu, a kdyby ani to nestačilo, musel by si svůj vyvzdorovaný post udržet vlastním coming-outem.

Protiprávní jednání státní moci vůči osobám, upozorňujícím na zlo probíhající genocidy vlastního národa, ovšem neuškodí ani Johnovi, ani provinilým policistům. A že by na tom měla něco změnit Kateřina Jacques, premiérem Nečasem pověřená k vládní práci na poli lidských práv, je vzhledem k její rudozelené orientaci krajně nepravděpodobné.

Ještě že máme tu pravicovou vládu…