Mezinárodní vědecká konference „Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století“

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 10. 2010

Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Dvacáté století postavilo středoevropskou šlechtu před několik výzev. Byly spojeny s hledáním identity ve světě, který se stále rychleji mění – to přinášelo kompromisy mezi přijímáním hodnot nové, občanskými složkami utvářené společnosti na jedné straně a na straně druhé snahou uchovat hodnoty staré, typické pro šlechtický svět a mentalitu.

Konference přispěje k poznání problematiky dosud komplexně nezpracované ve středoevropském rámci. Přinese poznatky o vztazích, postojích a chování šlechty vůči oběma totalitám: a to o jejím odboji či odporu proti nacismu nebo komunismu a její následné perzekuci, i o kolaboraci a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem.

Termín: 19.–20. října 2010
Místo konání: Aula Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha, Praha
Jednací jazyky: čeština, slovenština, němčina a polština
Organizátoři: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů
Garanti: Mgr. Zdeněk Hazdra (Ústav pro studium totalitních režimů), Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (FF UK Praha), Doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (FF UK Praha)

Více informací zde