Seminář Jan Neruda a Židé

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 10. 2010

11. a 12. 10. se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR (Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1) uskuteční mezioborové diskusní setkání nad otázkou Nerudova protižidovského postoje a jeho dobového kontextu.

Účast přislíbili literární vědci, historici, politologové a další specialisté. Účastníci připraví badatelsky orientovaný referát (20 minut), diskusní teze nebo mohou i navrhnout krátký text ke společné diskuzi. Setkání, které bude mít formát workshopu s dostatečným prostorem pro diskuzi, pořádá Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky.

Podrobný program zde