Socialistická členka Rady Evropy požaduje zákaz slova "matka"

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 17. 07. 2010

Rada Evropy hlasuje o socialistickém návrhu na zákaz slova "matka". Návrh podala radikální švýcarská socialistka, která protestuje proti zkreslenému obrazu ženy: podle ní jsou ženy zobrazovány jen jako sexuální objekty nebo jako méněcenné matky. Předložený materiál má 192 stran a prohlašuje slova "matka" a "otec" za diskriminující: místo nich má být používán výraz "rodič 1" a rodič 2". Ve Švýcarsku samotném zabrání prosazení tohoto návrhu institut referenda, ale v Radě Evropy má návrh dobrou šanci na přijetí. Důvodem je, že podobným tématům věnují členové Rady Evropy jen malou pozornost a na hlasování se nedostavují.