Antiantiantianti

Autor: Ladislav Jakl <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 01. 05. 2010

Diskriminace je věc ošklivá. Je to organizovaná nerovnost ve věcech, ve kterých by si lidé měli být rovni. Některým lidem ale nestačí zrušení diskriminace. Požadují antidiskriminaci. A kolečko se roztáčí. Antidiskriminace znamená „pozitivní“ diskriminaci. Tedy organizované zvýhodňování vybraných skupin lidí na úkor ostatních. Nutně tedy přináší omezení svobody a je projevem sociálního inženýrství, při kterém jsou privilegia distribuována podle přání elitářů.

To se ale nelíbí některým ochráncům svobody a tradičních společenských hodnot. A ti tak založili iniciativu D.O.S.T. a uspořádali včera demonstraci před úřadem vlády.

To se ale nelíbilo těm, kteří si na antidiskriminační agendě založili svou politickou živnost, jako jsou například homosexualističtí aktivisté nebo zelení. A tak šli protestovat proti protestům D. O. S. T. Povolenou demonstraci se snažili narušit, překřičet, zdiskreditovat, protože podle těchto levičáků svoboda slova a shromažďování může platit jen pro podporovatele oficiálního euroekoagrobio názorového proudu.

To se ale zase nelíbilo některým účastníkům povolené demonstrace, a tak se snažili ty různé hromady lišek odkázat do patřičných mezí.

Už jsem nezachytil, jestli se i toto počínání některých demonstrantů nelíbilo někomu dalšímu. Takže jsme zůstali u toho, že tito demonstranti byli anti-anti-anti-anti-dis-kriminační aktivisté.

Krásný projev občanského života, co říkáte.

Z blogu autora