Český patriot 2009 - hlasování ANLET

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 01. 2010

Právě bylo zahájeno hlasování o cenu veřejnosti Český patriot 2009. Cena Český patriot, kterou založila naše Asociace nositelů legionářských tradic v roce 2008, je udělována jednou ročně osobám, které dlouhodobě přispívají k tomu, aby veřejnost nezapomněla na svou historii. Ocenění může získat kdokoli, kdo:

- objevuje skrytá místa české historie
- přispěl či přispívá k nastolení a rozvoji svobody a demokracie v naší vlasti
- svůj volný čas věnuje zachování historických památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily českou historii 20. století
- obnovuje pomníky, pietní místa a památníky či se stará o jejich obnovu, instalaci nových určených osobám, jejichž činy nebyly dosud dostatečně doceněny
- vychovává děti a mládež k úctě k národu a vlasti, předává své zkušenosti a znalosti dalším generacím.

Za rok 2009 bylo nominováno 14 kandidátů, jejich profily najdete zde:

http://www.ceskypatriot.cz/nominovani

U každého kandidáta je heslo pro hlasování prostřednictvím SMS zpráv, které můžete posílat až do 31. ledna 2010. Výsledky budou vyhlášeny během února.

Další podrobnosti o této ceně najdete na www.ceskypatriot.cz