Demonstrace 17. 11. 2009

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 11. 2009

Občanská iniciativa D.O.S.T. si dovoluje pozvat všechny svobodomyslné občany na shromáždění za svobodu a občanská práva Společně proti Bruselu, které pořádá dne 17. listopadu 2009 od 15 hodin v Praze v ulici Na příkopě před budovou ČSOB.

Právě v současné těžké situaci, tváří v tvář vynucené ratifikaci Lisabonské smlouvy, je třeba znovu pozvednout hlas na podporu občanských práv a svobod. Odmítněme opět a co nejhlasitěji prohlubování politické centralizace v EU i pokračující ideologizaci veřejného života!

Protože můžeme! • Protože chceme! • Protože je to naše povinnost!