Výzva českým euroskeptikům

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 07. 2009

DOST ke společnému postupu ve volbách do PS PČR 2009

V roce 2007 jsme stáli u zrodu petiční akce D.O.S.T. www.akce-dost.cz, jejímž obsahem byla mj. výzva k obhajobě občanských svobod a české státní suverenity, zejména v souvislosti s pokračujícím procesem evropské integrace. Jak my, tak i mnozí další signatáři D.O.S.T., jsme pak s tímtéž programem kandidovali v letošních volbách do Evropského parlamentu. Bohužel, vzhledem k nejednotnému postupu byl výsledek těchto voleb pro euroskeptickou politiku citelným neúspěchem. Tato chyba by se neměla opakovat.

Dosavadní přístup různých euroskeptických stran nás zatím nepřesvědčil o tom, že si všichni jejich představitelé plně uvědomují vážnost situace, přesto však stále věříme, že se v těchto stranách, i mimo ně, přece jen nakonec najde dostatek vůle ke skutečné a efektivní obhajobě svobody a suverenity.

Proto vyzýváme české euroskeptické strany a osobnosti, aby překonaly vzájemné spory a osobní animozity a odhodlaly se k novému kolu jednání o společném postupu v říjnových parlamentních volbách.

Tento náš otevřený dopis je výzvou k takovému činu, jemuž jsme připraveni vyjít vstříc a jako iniciátoři petice D.O.S.T. nabídnout „nadstranické“ zprostředkování potřebného jednání.

V Praze dne 1.7. 2009

Mgr. Michal Semín
Mgr. Petr Bahník
Ing. Mgr. Ladislav Bátora, Ph.D