Přednášky ve škole svatého Josefa

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2009

Sobota 21. 3. 2009 od 8:45

Program: 8:45 mše svatá (tradiční římský ritus) • 10:00 P. Jaromír Kučírek FSSPX: Co učí Církev o stvoření světa? • 11:15 Mgr. Michal Semín: Může být křesťan „zelený“? • 13:00 – 14:30 přestávka na oběd • 14:30 Mgr. Petr Bahník: Východiska a limity „povinné školní docházky“

Připraven bude samostatný program pro děti (katechetický, výtvarný, pohybový, elektromodelářský).

Přihlásit se lze na adrese institut@chello.cz, příp. telefonicky na čísle 251 511 435. Počet účastníků je omezen kapacitou pronajatých prostor, proto je třeba přihlásit se co nejdříve. V přihlášce uveďte počet dětí (zvlášť chlapců a děvčat) a jejich věk.

Místo konání bude oznámeno jen těm, kteří se závazně přihlásí. Vstupné je dobrovolné.