Hnus

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 08. 12. 2008

Antifašisti Hnus. Těžko jiným slovem vystihnout manipulativní zpravodajství České televize o výtržnostech v Řecku. Jako srovnání lze použít zpravodajství téže televize o událostech v Janově a hned je názorně vidět tendenčnost a neprofesionalita ČT. Chovají-li se ,,nestandardně" sympatizanti pravice, jsou ihned onálepkováni jako ,,neonacisté", postupují-li desetinásobně agresivněji anarchisté, je o nich našim nejvlivnějším veřejnoprávním médiem informováno jako o ,,mladých lidech". Co s takovouhle televizí placenou z kapes nás všech?

Nabízejí se tři varianty:

1) zrušit, dát výpovědi, objekty a pozemky prodat, popřípadě srovnat buldozery

2) privatizovat

3) udělat personální čistku a pokusit se úplně od nuly o vybudování skutečně veřejnoprávního a nezávislého informačního zdroje

Sám jsem pro třetí variantu, byť jsem si vědom, že je zřejmě nejsložitější, časově nejnáročnější a při současném rozložení politických sil i těžko realizovatelná. Neházel bych však po vzoru ODS, která na takovýmto směrem zaměřenou aktivitu rezignovala, a teď na to doplácí, pušku do žita. Poslední dvoje volby jasně na příkladu Zelených a ,,poplatků" ukázaly, jak velkou moc mají média, když z úplného h.... vytvoří středobod dění. Obávám se, že dokud se pravice ze svých selhání, pramenících mnohdy z podcenění, nepoučí, nečeká ji nic jiného než ztráta atraktivnosti pro voliče.

Přitom je vše tak jednoduché, stačí jenom jasně a čestně dopředu deklarovat, že nejsme spokojeni s tím, jak svoji práci vedení ČT vykonává a do volebního programu vložit bod o řešení daného problému - odvolání RRTV, jmenování nového ředitele a následném očištění ČT a Čro od všech, kteří se provinili proti etickému kodexu novináře.

Následně již nezbývá než čekat, zda občany-voliče takováto nabídka osloví. Již samo její vyslovení by však mělo odpovědné v ČT upozornit: ,,Nejsme slepí, vše monitorujeme a ukládáme pro čas zúčtování". Chce to pouze rozhodnost a odvahu.