Falanga - nová kniha právě vychází!

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 10. 2008

Falanga Tato práce se zabývá krátkou érou pozoruhodného fašistického hnutí, vedeného synem někdejšího španělského diktátora Primo de Rivery. Stať rozebírá jeho program, ideové a společenské pozadí vzniku a stručně i osobou vůdce hnutí, jenž vzešel z konservativních kruhů a chápal obrodu Španělska v intencích vymezených proti tradiční levici i pravici – obrodu vedenou národně revoluční cestou.

Doplněno poznámkami, seznamy literatury, chronologickou tabulkou a přílohami, zobrazujícími odraz Falangy v českém prostředí. 72 stran, cena 49 Kč