Kdo vlastně velel zásahu 10.11.2007?

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 14. 11. 2007

Odpor Při brouzdání webovými stránkami elektronických médií jsem narazil na tento článek, týkající se sobotních událostí v Praze . Užasle jsem zíral na obrazovku monitoru a přemýšlel jsem o tom, jestli to, co tam vidím, je opravdu realita, nebo se mi to jenom zdá. Autorka, mimochodem bývalá aktivní republikánka, chválí předsedu Židovské liberální unie, ano, to je onen spolek, který vyzýval "fyzicky zdatné" osoby, aby přijeli na pomoc proti ohlášené demonstraci Mladých národních demokratů, Františka Fendrycha(nevím, máli jeho jméno nějakou spojitost s bývalým mluvčím BIS MArtinem Fendrychem) za to, že se zastal násilníků z Antify a řekl, že nelze mezi ně a neonacisty klást rovnítko a kritizoval politiky, kteří staví "áčkaře" a neonacisty na stejnou úroveň.

Daleko závažnější je však nikoli to, co řekl Fendrych ohledně obecného srovnávání tzv. pravicového a levicového extremismu, ale to, co řekl ohledně řízení práce policie tento den. Doslova uvedl, že když ho policie a magistrát požádaly o vyjádření(!) k případnému zákroku proti Antifě, jednoznačně to odmítl s tím, že se jedná o pokojnou(!) akci.

Nikdy jsem nepřikládal příliš váhy různým teoriím o židovském resp. židozednářském spiknutí, nebo o jejich světovládě, navíc nelze podcenit ani připosranost magistrátních úředníků a PČR a jejich strach z vláčení po médiích, ale tato slova předsedy jednoho z mnoha židovským spolků jasně ukazují na to, že z druhé strany není pravdou, že vyznavači talmudu, kabaly a bůhví čeho ještě jsou pouze obyčejní občané tohoto státu, lišící se jenom svým náboženským vyznáním.

Žid Fendrych nám totiž sděluje, že o tom, jak bude 10.11.2007 postupovat policie vůči extremistům, rozhodoval, byť možná pouze z části(?), i on. A to není zpráva, která by měla naší pozornosti uniknout. Nevím, jak Vy, vážení čtenáři těchto řádek, ale já jsem se dosud nikdy nesetkal s informací, že by policie a úřady žádaly účastníky demonstrací o vyjádření k případnému zákroku. A nepodají-li nám zúčastněné strany nějaké smysluplné vysvětlení, proč v tomto případě policie nepostupovala standartně, ale přijímala od Židovské liberální unie "vyjádření", které extremisty má rozehnat a které nechat na pokoji, obávám se, že počet těch, u kterých vznikne nebo se posílí přesvědčení o nestandartní nadřazenosti Židů a s ní spojené kolektivní odpovědnosti, povážlivě stoupne.