Ztracená generace

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 30. 10. 2007

Muppets Ač jsem stoupencem životního postoje Jana Nerudy, že „čím jsem byl, tím jsem byl rád“, tak nemohu své současné dvouměsíční hostování v roli učitele počítačů a informatiky na II. stupni základní školy přejít bez komentáře. Vypovídá nejen o úrovni našeho vzdělávacího procesu, ale též o katastrofálním selhání rodiny jako výchovného elementu a o ztracených iluzích o nastupující generaci, která bude jiná a která bude určovat příští běh událostí a následného vývoje.

Začínám se vážně obávat o osud této země a o zachování nejen národních tradic, ale i hodnot jako takových. Dnešní mladá generace je již plně vychovávána bez jakéhokoliv hodnotového žebříčku. Většina dětí nezná pojem pozitivního vzoru, ale netíhne ani k pěstování pevných přátelských vztahů. Jedinci se stále více odcizují a sobě vzdalují. Ba i třídní kolektivy jsou jen náhodným shlukem individuí, které se shodou okolností vyskytují ve stejné době na jednom místě.

Ubývá těch, kteří ještě dnes čtou a mají slušný všeobecný přehled. Argumenty ležící na bázi historizujících faktů už nikomu mnoho neříkají a jejich vypovídající hodnota koreluje k nule. Samozřejmě lze namítnou, že v útlém věku jsou ještě tvárným materiálem a dá se mnohé změnit, jenže to předpokládá vůli ke změně, kterou zde nevidím. Rezignace a odevzdanost. Kdekdo nadává, jenže nikdo není ochoten učinit ten první krok a vyjít ven z bludného kroku. Jenže, kdo jiný než my? A kdy jindy, než teď?