Despotové v České republice

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 18. 10. 2007

Ameba Naše „politická representace“ opět předvedla parádní číslo, že ve varieté a na scénách velikých a slavných kamenných divadel mohou jen závidět a nevěřícně zírat. Architektura je vždy do jisté míry věcí veřejnou. Dům, stojící v sebezapadlejším koutku naší vlasti, má jednu zásadní vlastnost. Nedívá se na něj jen jeho majitel, ale všichni, kdož mají cestu kolem. I proto považuji architekturu více za užité umění než za ryzí umění; i když důvodů pro tento názor mám mnohem více. Veřejnost architektury je arci podtržena v rušných místech, v lidnatých městech a samozřejmě u staveb veřejných už ze své podstaty, z hlediska náplně a v neposlední řadě u staveb, stavěných za obecní či erární peníz. Všechna tato hlediska splňuje plánovaná budova Národní knihovny. Rovněž předesílám, že se mi návrh arch. Kaplického nelíbí, dokonce bych řekl, že se mi ani trochu nelíbí. Ale uznávám, že nejsem a nebudu arbitr eleganciarum a tedy tento svůj názor považuji za čistě soukromou úvahu.

Ohledně plánování výstavby knihovny, ale především ohledně vyhlášení výsledků soutěže, je řada zajímavých otázek, jež by měly být vesměs zodpovězeny. I za cenu toho, že doposavad vynaložené prostředky přijdou vniveč. Co je však tristní, je skutečnost, že nejprve představitelé města a v zápětí i vláda „odvolají co slíbili“. Jistě, obě instituce mají co do stavby knihovny mluvit. Ale jiným způsobem, než tak činí. mají nejprve jasně stanovit podmínky (dáme na stavbu knihovny tolik peněz; technické podmínky výstavby určí ten a ten, architektonické tato instituce ve spolupráci s támhletou, urbanistické zásady budou takovéto, budova bude stát zde) a potom dbát na jejich dodržení.

Když však nejprve připustí jejich nedodržení (budiž, architektonické soutěže se vypisují kvůli nápadům a je docela dobře možné, že nějaký soutěžící přijde s návrhem, který je mnohem lepší než zadávací podmínky a při tom akceptovatelný po ostatních stránkách – technické, finanční,…), je pak opravdu znakem despotického chování našich politiků, když stavbu zamítnou se slovy, že se jim zkrátka nelíbí. To si může dovolit orientální despota či evropský středověký král, kteří platili veřejné stavby v podstatě ze svého, zadání stavitelům dávali sami a sami také posuzovali, jsou-li s (navrženým) výsledkem spokojeni. Chová-li se však podobně primátor hlav. města a předseda vlády odpovědné parlamentní komoře, je to na pováženou. Zadávali snad stavbu? Stojí na jejich pozemku? Budou ji platit? Rozdíl oproti orientální despocii je u nás pouze jediný – máme více despotů, kteří se mezi sebou po čase střídají podle pravidel hry „škatulata, hejbejte se“. Jinak se chovají naprosto stejně.