„Modrý anděl“ aneb „Židovská synagoga na Václavském náměstí“

Autor: Jan Kašpar <(at)>, Téma: Dokumenty doby, Vydáno dne: 31. 07. 2007

Modrý anděl Glosa s poněkud vyzývavě znějícím názvem Židovská synagoga na Václavském náměstí, kterou otiskla „Národní myšlenka“ v listopadu 1930, se ovšem netýkala nějakého nově vzniklého templu v centru Prahy, nýbrž souvisela s promítáním německých filmů. Konkrétně je zmiňován snímek „Modrý anděl“ režiséra Josefa von Sternberga (vl. jm. Jonas Sternberg, 1894-1969), s Marlène Dietrichovou (1901-1992) a Emilem Janningsem (vl. jm. Emil Janez, 1884-1950) v hlavních rolích, natočený podle románu Heinricha Manna (1871-1955) „Profesor Neřád aneb Konec tyrana“ (1905).

Film měl premiéru na jaře 1930, zanedlouho byl uveden i v českých kinech a stať v „Národní myšlence“ upozorňuje především na masivní účast pražských Židů při jeho promítání. Ta však není nijak neobvyklá u filmového díla židovského režiséra, které vzniklo na základě knihy židovského spisovatele; autoři článku však tuto okolnost vnímali jako provokaci českého obecenstva, neboť v ní spatřovali „podporu pražskému němectví“, a stejně tak kritizovali i policejní opatření v podstatě namířená proti českému obyvatelstvu.

.Z článku mimo jiné vyplývá, že podpora, kterou Židé žijící v českých zemích zahrnovali německou politiku a kulturu hlavně v letech 1848-1918, zcela nevymizela ani po vzniku Československé republiky.