Olympiáda v Číně

Autor: Michal Kretschmer <(at)>, Téma: Zahraničí, Vydáno dne: 31. 07. 2007

Cina 8.8.2008 mají být zahájeny letní olympijské hry v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky. Bez ohledu na to, zda se nám to líbí nebo ne, v moderním světě je sportu připisována neúměrná důležitost a tak pořádání olympijských her je prestižní záležitostí pro stát, který je tím pověřen. Není to tedy pouze rozhodnutí nějaké asociace sportovních klubů, ale je to něco, co se týká mezinárodní politiky. Tak to bylo vnímáno i v minulosti a také proto Hitler usiloval o pořádání olympiády v Berlíně v roce 1936 a propagandisticky ji využil.

President Reagan jsa si vědom, že komunistický Sovětský svaz je nepřítelem svobody, postaral se o bojkot olympiády v Moskvě v roce 1980 ze strany USA a některých dalších států. Já sám si pamatuji, že to bylo přivítáno v kruzích odpůrců socialismu. Nyní máme před sebou olympiádu v Čínské lidové republice, která v žádném případě není lepší než nacistické Německo či tehdejší Sovětský svaz, spíše je ještě horší diktaturou. Není ani tak nebezpečná šířením své ideologie, které namnoze nevěří ani současní členové Komunistické strany Číny, ale svými zbraněmi, vojenskou silou a ekonomickým potenciálem umožňujícím kapitalistům bez skrupulí více vydělávat jak nákupem levných čínských výrobků a vývozem svého zboží na veliký čínský trh, tak přenesením výroby do této země s levnou pracovní silou.

Historie Číny od roku 1949, kdy se dostala k moci Komunistická strana, je historií lží a nesmírných zločinů. Jmenujme některé z nich: vyvlastňování majetku, masakry statkářů a bohatých rolníků, pronásledování náboženství a jejich příslušníků (křesťanů, konfucianistů, taoistů, buddhistů), věznění a popravy katolíků věrných papežii, okupace Tibetu a ničení jeho kultury včetně úsilí změnit jeho národnostní strukturu, vysídlování obyvatelstva, věznění a zabíjení intelektuálů, mučení uvězněných. Krvavě je v současnosti pronásledováno pseudonáboženské hnutí Falun Gong, jeho stoupenci jsou vězněni a je dost důkazů, že jsou i usmrcování s cílem odběru jejich orgánů za účelem transplantacíii. Čínská vláda nejen toleruje vraždění nenarozených dětí, ale je dokonce přikazuje, neuposlechnutí trestá a násilně provádí potraty. Čínská vláda neničí jen svůj lid, ale i životní prostředí, které je mnohde extrémně znečištěno. Čtenářům mohu doporučit, aby se seznámili s devítidílným seriálem o Čínské komunistické straně, který je k v češtině k disposici na http://www.velkaepocha.sk/content/blogcategory/22/58/. I když tyto články jsou patrně poplatné postojům hnutí Falun Gong, obsahují poměrně podrobné informace o mnoha zločinech minulé i současné éry komunistické vlády v Číně.

Tzv. demokratické státy ve skutečnosti kapitulovaly před čínskou velmocí. První byla zrada Taiwanu, který byl členem OSN, ale posléze na nátlak kontinentální Číny byl vyloučen a místo něj přijata Čínská lidová republika, která se dokonce stala roku 1971 členem Rady bezpečnosti. Následovalo postupné handrkování se o otázku dodržování lidských práv v Číně, sliby čínské vlády a pokrytecké tváření se, že jim lze věřit, včetně představy, že situace se zlepší, když Čína ekonomicky posílí a bude více oddána kapitalistickým praktikám. Nechtělo se vidět, že čínskému vedení jde především o moc, kterou chce udržet i brutálními způsoby, a teprve v druhé řadě o socialistickou ideologii. Což nebyly již za Lenina zkušenosti s tzv. Novou ekonomickou politikou, když se hroutilo hospodářství Sovětského svazu? Zlepšilo se pak zacházení jeho vládců s vlastním obyvatelstvem? Některé mezinárodní společnosti ze zištných důvodů dokonce podpořili čínský režim dodáním software, který mu umožňuje cenzuru internetových stránek. Chápu, že i pro velmoci by byl problém vojensky osvobodit čínský lid od komunistického jha a že by to stálo velmi mnoho lidských životů. Bylo zaútočeno na Irák, jehož vládce jistě byl ničema, ale jeho zločiny jsou rozhodně menší než zločiny čínského vedení, které by si spíše zasloužilo být zbaveno moci a popraveno. Co však mohlo a mělo být učiněno je obchodní a diplomatická blokáda Číny.

Při pohledu na přetrvávající zločinnost čínského režimu vyzývám k některým nenásilným akcím proti němu, které jsou dostupné i vojensky slabším státům jako je přerušení nebo výrazné omezení diplomatických styků s Čínskou lidovou republikou, uznání Taiwanu a navázání diplomatických tyků s ním, ukončení vývozu zboží a služeb do Číny a dovozu z ní, zákaz investic do podniků ovládaných čínským kapitálem a zřizování filiálek společností v Číně, omezení kulturních styků. Jistě, že by to něco stálo, ale co dobrého a velkého se dá udělat bez nějakých obětí? Česká republika jako země, ze které mnoho občanů uteklo před podobným, i když ne v takové míře špatným, komunistickým režimem, by jistě měla být ve své imigrační politice vstřícná vůči Číňanům, kteří by v ní z politických důvodů žádali o asyl. Totéž platí i pro další evropské země, pro které přítomnost čínských asylantů, kteří se odřeknou komunistické ideologie, je jistě méně problematická než příliv mohamedánů, kterým v jejich zemi nehrozí žádné pronásledování.

Proti politice Mezinárodního olympijského výboru protestují některé organizace zabývající se dodržováním lidských práviii. Tento výbor by měl zrušit konání olympiády v Pekingu v roce 2008; z čínské strany nedošlo totiž ke splnění slibu ohledně zlepšení situace v oblasti lidských práv, z kterého výbor snad vycházel, když rozhodl v roce 2001 o konání olympijských her v Pekingu. Pokud se tak nestane, je třeba, aby jednotlivé státy na ni nevyslaly své sportovce, a pokud se ani to nestane, patří ke cti sportovců, aby oni sami se jí odmítli zúčastnit a usilovali o zvolení řádných a čestných lidí do vedení svých organizací. Nebo si snad myslíte, že v jedné části Číny (či dokonce Pekingu) mohou probíhat olympijské hry a v druhé části mohou být nevinní lidé vězněni, mučeni a zabíjeni? Nebo se sportovní organizace už zpronevěřili do té míry původním ideálům olympijského hnutí, že by těmto hrám spíše slušel název gladiátorské hry?