Vydrží Janáčková palbu inkvizičních pokrytců?

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 15. 07. 2007

Janackova „Mediální hvězda“ posledních dnů, starostka ostravského městského obvodu a senátorka za Nezásilé Liana Janáčková, se dopustila velmi ohavného činu. Pronesla totiž kacířské výroky, které by možná upadly v zapomění, kdyby se nanašla poslušná ovce, která pořízený záznam po půl roce nahlásila patřičným inkvizičním institucím. Následně rozpoutaná mediální hysterie, včetně snahy (v té nejpříjemnější variantě) uvalit na Janáčkovou klatbu, je jen dalším důkazem, či spíše potvrzením pokrytectví domácích „elit“ a nechutného klimatu tyranie politické korektnosti.

Většina médií nás celý minulý týden zásobovala citáty z jistého jednání bytového odboru před půl rokem, kde si obyvatelé spadající do obvodu Janáčkové stěžovali na problémy s cikánskou menšinou. Ostravsko již dlouho trápí problémy s mnohými romskými rodinami i jedinci. K inkriminovaným výrokům mělo dojít, když starostka reagovala na stížnosti obyvatel, kteří nesouhlasili s přesunutím velkého množství cikánských rodin na sídliště Bedřiška.

Paní Janáčková měla reagovat takto:

"...O cigány se bohužel starat musím. Kdyby to tehdy s těmi letenkami vyšlo, oni by se domnožili zase. Takže jste diskriminovaní, všichni jsme diskriminovaní, já s vámi naprosto souhlasím. Ale bohužel je to tak. A musím se snažit, abych vás někam vystěhovala. Nesouhlasím s jakoukoli integrací, bohužel jsem rasistka, nesouhlasím s integrací cigánu, aby plošně byli po obvodu. Bohužel, vybrali jsme Bedřišku, takže tam budou. S vysokým plotem, s elektrikou, mně je to jedno, já to klidně budu křičet do celého světa..."

To, že se Janáčková ve zmíněném projevu sama označila za “rasistku”, je bohužel voda na mlýn všem lidskoprávním aktivistům, který vytržený výrok z kontextu berou jako přiznání se. Nevidím do duše senátorky Janáčkové, pochybuji však, že by výrok “jsem rasistka” byl myšlen a pronesen jako jasné definování se a vyjádření přesvědčení o rasové nadřazenosti. Takový výrok je spíš ironickou reakcí komunálního politika na znemožňování vlastní práce ze strany politicky korektních kritiků.

Druhým mýtem je údajné volání Janáčkové po tom, zavírat Romy za “plot”. Opět z kontextu vytržená dezinformace, sloužící k očernění a ocejchování. Janáčková vůbec neřekla, že by někoho hnala za plot. Její zmínka o “plotě” byla řečnickou otázkou, pronesenou vůči obyvatelům jejího obvodu v diskusi o romské problematice.

"...Ptala jsem se přítomných starousedlíků, jak mám problematickou situaci v osadě Bedřiška řešit, když tam Romové dělají samozřejmě nepořádek. Zkusím zahrát tu situaci, která tam byla: A to je mám zahnat za vysoký plot a tam je nějakým způsobem izolovat?, ptala jsem se jich. Ne, já se o ně musím starat...."

Zda starostka zvolila vhodná slova, je samozřejmě na diskusi. Očerňovat kohokoli kvůli barvě pleti, upírat mu základní lidská práva, to je špatné. To je skutečný rasismus. Něčeho takového se Liana Janáčková nedopustila. Jen pojmenovala věci pravými jmény a to se dnes zkrátka nenosí.

Nezapomeňme ale na to, jak se půl roku stará nahrávka dostala zčistajasna na světlo světa. I romský server Romea.cz uvádí, že se mu nahrávka dostala z “kruhů blízkých ODS”. A skutečně, s lidmi od ODS měla Liana Janáčková jisté “účty”. Aktivista Kumar Vishnawathan následně přímo přiznal, že mu nahrávku předal bývalý starosta Ostravy-Mariánských hor Radomír Michniak. A světe div se, je to člověk, kterého na postu starosty vystřídal kdo? Liana Janáčková.

Zaráží, jak je mediálním establismentem naprosto přecházen fakt, že je starostka Janáčková osočována a pranýřována naprosto nekorektně a na základě inkvizičních a gestapáckých manýrů (donesení dokumentu, "zaručeně dokazujícího vinu"). Úsměvné jsou potom reakce těch vrcholových politiků, kteří sami mají tolik másla na hlavě a přesto se nestydí starostce Janáčkové vzkazovat cosi o “morálce”.

Pro zajímavost se například podívejme, co prohlásila ministryně školství Dana Kuchtová.

“...Je strašné, že se tak staví k lidským právům. Jako zelení apelujeme na její svědomí: neměla by setrvat ve funkcích...."

Že o svědomí v souvislosti se setrváním ve fukci mluví člověk, který se veřejně přiznal, že byl placen ze zahraničních peněz pro akce vůči jaderné elektrárně Temelín a dnes de facto sedí ve vládě jako agent cizí země.

Petr Pithart se naopak nechal slyšet, že je výroky velmi rozhořčen. Ve svém křížovém tažení jde však ještě dále. Podle něj by Janáčková měla složit funkci i v případě, kdy by všechno pronesla “umírněně”. Co dodat. Bývalý komunista se zkrátka nezmění.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka alespoň zachoval dekorum, k podpásovým útokům a nechutnostem se neuchýlil, nicméně prohlásil, že pokud jsou výroky skutečně autentické, tak jej mrazí v zádech.

Mě osobně spíše mrazí v zádech z inkviziční hysterie, která aféru nahrávka provází. Liana Janáčková nic rasistického nepronesla, vyjádřila, řekněme dosti pregnatně, svůj názor na jistou problematiku, notabeme názor, který sdílí většina lidí. Je snad většina lidí rasisty?