Jaká byla volební kampaň v roce 2002?

Autor: Jiří Hojer <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 14. 06. 2002

Komentáře hlavních deníků se shodují v tom, že kampaň před letošními volbami do poslanecké sněmovny Parlamentu byla ubohá, moderně řečeno "o ničem". Do značné míry je to pravda. Spousta prázdných pohledů známých politiků, okolo nich spousta známých a ještě prázdnějších frází. Ti méně známi politici a jejich strany nedokázali tuto prázdnotu zaplnit. Zatím nejsou známy výsledky voleb, ale nejspíš se do parlamentu paradoxně dostanou ty prázdné pohledy a prázdné fráze. Na druhé straně ti samí žurnalisté vytvořili atmosféru, kdy je lepší se do vážných témat nepouštět, jelikož hrozí veřejné zneuctění, nebo ignorace, pokud se odchýlíte od názorů, které snad neznámý velecenzor (zdá se) označuje všem novinářům jako povolené.

Dnešní doba přitom nabízí spoustu zajímavých a také několik velkých témat. Z těch velkých je to zejména vstup do EU, který například němečtí politici umně spojili s poválečnými prezidentskými dekrety a požadavky Němců, zejména těch sudetoněmeckých. Uznávám, že bylo rozumné, že se politici nakonec (někteří pod nátlakem) připojili k deklaraci V. Klause zavazující k boji za zachování těchto dekretů a dál už rozbouřenou hladinu nečeřili. Avšak na to, že vláda a poslanci vzešlí z těchto voleb možná budou rozhodovat v posledních fázích předání státní suverenity z českého státu do rukou Evropské Unie, se o EU nehovořilo takřka vůbec. Vedle eurofanatiků s šerosvitem bruselských kanceláří v očích z tzv. Koalice a ČSSD, kteří se vstupem do EU ohánějí jako novodobou modlou a o ničem raději nechtějí diskutovat, tu byla ODS a komunisté, kteří se o EU také raději nebaví a jejich vůdci zmateně skučeli něco jako EU možná ano, možná ne, a kdoví proč se báli říct naplno svůj názor. Zde stojí za to podotknout, že na otázku, co by politici dělali, kdyby voliči vstup do EU odmítli, odpověděla předsedkyně US-DEU Hana Marvanová tak vyhýbavě, až to vypadalo, že by se výsledkem referenda neřídila! Jindy halasní zastánci lidských práv a demokracie v tomto případě mlčí. Pak také spousta názorů ostatních stran a straniček, k nimž se snad vrátíme později, které ale nebyly příliš viditelné a zřetelné.

Dále tu je téma daní. Většina Čechů naříká nad vysokými daněmi, které platí státu, a to ještě nevidí další spoustu daňových položek, které před nimi socialistický stát raději skrývá. Daně by měly zajímat kdekoho. Kdyby nebylo hrozícího vstupu do nového evropského mocnářství, měla by volební kampaň pojednávat z největší části právě o daních a hospodářství vůbec. To, že se v této otázce nerozpoutala zásadnější kampaň - to je skutečně špatné a svědčí to o neschopnosti stran, nebo jejich nezájmu o skutečné problémy mimo problému, jak se dostat k moci.

Z dalších zajímavých témat jen namátkově: mohl se řešit pozitivně nebo negativně rostoucí vliv ekologistů a zvířecích pohodářů, mohlo se mluvit o dopravních problémech, službách pošty, školství, zdravotnictví, reformě důchodového pojištění. Nic takového se ve větší míře nestalo.

Co je příčinou? Politici jsou zvyklí, že konečná podoba zákonů a vládnutí se rozhoduje při jednáních. O moc se musí dělit pak se sliby voličům plní těžko. Důvodem je současná politická scéna a pověra, že kdyby někdo měl většinu, vládl by hůře. Takže když Josef Lux kdysi zahrozil, že by ODS mohla získat většinu v Senátu, lidé volili často raději komunisty a sociální demokraty i nedemokraty. Strany vlastně ani pořádně vládnout nemohly, spíše musely kompromisovat, až se často zkompromitovaly a vůdci moc unavili, než aby před voliči chtěli řešit velká a zajímavá témata. To raději voliče válcují nákladnými a bezobsažnými reklamními kampaněmi. Politici velkých stran si asi na tento styl zvykli - je pohodlnější, nemusí se bát novinářů a zatím je účinný. Nedá se čekat, že by ho chtěli měnit. I Václava Klause jako by opouštěla chuť válčit s žurnalisty a Zeman si břitký pivní humor prý hodlá schovat pro stromy na Vysočině.

Takhle nemastně neslaně probíhaly volby v některých západních zemích tak dlouho, až zkrátka vznikla nová strana, schopná řešit zapovězená témata. Novináři ji za to třeba neměli rádi, lidé ale ano a tak teď například v Itálii vládne jistý od intelektuálů nenáviděný Berlusconi. Podporují ho i ti, co si dovolili hovořit například o tématu přistěhovalectví, jaký to zločin.

Takže do budoucna lze změnu očekávat buď od velkého průvanu v personálním obsazení dosavadních stran, nebo od nástupu strany nové. Nevím, jaká je šance začít se změnou již dnes. Ano, dnes, je 01:30, za několik hodin vstanu a protrápím s balíčkem lístků celý den v práci nad výběrem jednoho z nich. Ti politici mi zase dali!