Jan Kraus - pokrytec nebo arogantní hlupák?

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 11. 06. 2007

Jan Kraus Když jsem se včera z médií dozvěděl zprávu, že populární bavič Jan Kraus adresoval obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze 4 trestní oznámení na Františka Lamberta pro podvod, Jiřího Janečka kvůli poškozozování cizích práv a na členy RRTV (zde nebyl důvod podání konkretizován), velice mne to překvapilo a v prvé chvíli jsem se sebekriticky peskoval za to, že jsem Jana Krause zhruba od "vánoční krize v ČT" považoval za bezcharakterního egoistu, tvrdě mediální džunglí klestícího cestu svému prospěchu. A on najednou ukáže takovýto charakter, téměř se snad i přibližující známému předlistopadovému vystoupení Miloše Kopeckého.

Téměř vzápětí mi však mozek konfrontoval tuto novou zprávu s informací ne více než den či dva starou a ve světle této konfrontace již oblíbený moderátor nepůsobí jako hrdinný ochránce důvěry občanů v ČT a jejího dobrého jména, ale přinejmenším jako pokrytec. Právě 6. června totiž média přinesla zprávu, že generální ředitel ČT Jiří Janeček jmenoval její programovou ředitelkou Kateřinu Fričovou. Ano, právě tutéž Fričovou, která nebyla v roce 2000 pro politické strany a provázané zájmové struktury v ČT přijatelná, zejména pro svou profesionalitu a skutečnou nezávislost. Nepochybuji o tom, že pro všechny ty samozvané ochránce "veřejnoprávnosti a nezávislosti ČT", bojující v prvé řadě za své pozice a profit, byla tato informace ranou rovnající se rozhodnutí vlády snížit počet zaměstnanců v ČT o 40%. Dalo se pak očekávat, že nezůstanou trpně čekat na konec svého vlivu, ale právě naopak se pokusí zopakovat již jednou úspěšný scénář - rebelii. Zdá se, že její první fázi právě svou žalobou odstartoval Jan Kraus a odvážím se předpovídat, že se za něj dříve či později postaví všichni příchodem Fričové ohrožené "osobnosti".

Je pouze otázkou, na kolik veřejnost Janu Krausovi spolkne jeho aktuální "číslo", kdy v převleku neohroženého bojovníka za morální čistotu veřejné služby, který dává tak říkajíc "všanc" svou v mnoha oblastech dominantní pozici v ČT, usiluje o pravý opak toho, co hlásá, a to o udržení vlivu těch struktur, které ho získali podvodnou rebelií z přelomu let 2000-2001. Odvážím se předpovědět, že nikoli, Jan Kraus prostě propásl onen moment, kdy se mohl oním skutečně bez ironie "neohroženým" stát. To měl svá oznámení ovšem podat na počátku roku nebo nejpozději do měsíce po onom skandálním uzavřeném zasedání RRTV, jež na vzniklou situaci téměř nereagovalo, takto jeho současná iniciativa působí v kontextu posledních událostí v ČT nevěrohodně.

Další eventualitou, které však osobně příliš nevěřím, totiž je, že si Jan Kraus vůbec neuvědomil, že kontext obou událostí (oznámení+jmenování Fričové) může být promptně využit proti němu. V takovém případě by však nešlo Jana Krause nazvat jinak než hlupákem, a tím si myslím, že v žádném případě není. Spíše se kloním k názoru, že Jan Kraus ve své aroganci prostě podcenil nově se složivší situaci. Uvnitř ČT bude letos totiž pořádně horko a tím nemám vůbec na mysli klimatické poměry. Mnoha lidem tam "zvoní hrana", mnozí si právě v době dovolených budou muset vybrat, na kterou stranu se přiklonit a Jan Kraus by si neměl dělat žádné iluze, protože do stejné řeky dvakrát vstoupit nelze.

Patrně daleko lépe si na začátku jejich duelu stojí Krausův rebelantský kolega Jiří Janeček, jemuž nelze upřít v poslední době snahu s pověstným "augiášovým chlévemˇ" v ČT něco dělat. Měli bychom mu v tomto úsilí popřát mnoho zdaru, nezapomínejme však i na jeho minulost, a to i docela nedávnou, kdy opravdu zřejmě nezákonně "kryl záda" milicionářovi Františku Lambertovi. V tuto chvíli by však měl dle mého zůstat a pomoci řešit situaci v ČT, za ní je do učité míry i sám zodpovědný. Po jejím vyřešení by pak mělo být rozhodnuto i o dalším působení Jiřího Janečka v ČT, přičemž by na lékárnických vahách měla být vážena jeho provinění a přínosy.