CzechTek a chřástal polní

Autor: Adam Vaňhara <(at)>, Téma: Odjinud, Vydáno dne: 21. 07. 2006

eu Letošní ročník nechvalně známé Technopárty CzechTek 2006 započne 28.7. a bude probíhat ve vojenských prostorách Doupovských hor. Lokalita byla těmto „zvířatům“ pronajata Armádou ČR. Není nezajímavé, že organizace Natura 2000, která utváří soustavou chráněných území mezi členskými státy EU, vyhlásila tuto lokalitu za „ptačí oblast“ a nachází se v ní několik chráněných druhů ptáků, mezi nimiž je kupříkladu téměř vyhubený Chřástal polní.

Technaři na pozvánce uvádí několik pokynů, jak se chovat při průběhu celé té nechutné akce.

Velmi mě zarazil bod: „Mějte trpělivost s těmi v uniformách“ . Nevím, proč byl onen bod připsán, trpělivost těchto feťáků se ukázala před rokem na Tachovsku, kde tyto nevinné děti při výzvě k opuštění objektu začali příslušníky policie napadat. Nejdříve slovně, pak i fyzicky.

Ale má trpělivost vypršela v posledním bodě: „Žádné tvrdé drogy“. Zdůrazňuji, žádné tvrdé, ne nelegální. Jinými slovy marihuanu a hašiš organizátoři nezakazují. Nezbývá mi tedy než doufat, že narozdíl od nich bude policie ČR zákony o drogách znát a bude si vědoma usnesení Mezinárodní protidrogové federace, která zakazuje jak tvrdé, tak lehké drogy.

Vrátil bych se ještě k ohroženým druhům v Doupovských horách, AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) zveřejnila, že kromě již zmíněného chřástala polního se zde nalézají i další ohrožené druhy.

Je zde i daleko více ohrožený strnad polní, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý a ještěrka obecná.

No ještě je čas, nezbývá, než doufat, že celá akce dopadne dobře jak pro nepřátele technopárty, tak pro ohrožené druhy v oné lokalitě.

Převzato ze stránek www.narodni-cest.cz