Proti komunistům jenom někdo

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 02. 05. 2006

stopkom Je sympatické, že se podařilo Konfederaci politických vězňů komunistům doslova před očima vyfouknout Letnou a zlikvidovat tím jeden ze symbolů bolševických veselic. Bohužel ne vše, co se s touto akcí pojí má takovouto kladnou konotaci. V určitých aspektech dokonce existuje reálné nebezpečí na účelovost konání této akce.

Kdo sleduje různé akce proti komunismu a komunistům, neubrání se občas pachuti příchuti režimních akcí, kdy ti, kteří za bolševika podepisovali Anticharty a jiné bláboly, tak tyto akce sami organizují a do úmoru na nich promlouvají. Kdežto ti, kteří proti komunistům bojovali třeba i se zbraní v ruce jako bratři Mašínové a Milan Paumer jsou spíše nechtěnými ikonami.

Naposledy se ostrakizace dotkla i zpěváka Daniela Landy, u kterého už od počátky jeho hudební kariéry můžeme pozorovat nepřehlédnutelný antikomunistický a vlastenecký náboj. A právě tento druhý akcent se ukázal být nepřijatelným a nepohodlným. Přitom co jiného, nežli ryzí české vlastenectví je protikladem proletářského internacionalismu, blízkého nejen komunismu, ale i celé levici.

Organizátoři koncertu oznámili, že si vystoupení s písněmi z Landova muzikálu Tajemství nepřejí a že jej vyřadili z programu. Ve vyžádaném vysvětlení tohoto překvapivého rozhodnutí konstatovali, že zařazením ukázek z muzikálu Tajemství "zavdali příčiny k úvahám o směřování celé akce".

Stejně tak kádrování bylo typickým rysem minulého režimu a dnes se v něm pokračuje, a to i na protikomunistických qkcích, kam jsou na jedné straně zváni bývalí komunisté, ale nejsou vítáni upřímní čeští vlastenci. Komu to tedy slouží? Nejsou takovéto protikomunistické akce jen zastíracím manévrem pro někoho, kdo má sám máslo na hlavě? Osobně jsem se chtěl této akce, a to i kvůli Danu Landovi zúčastnit, za takovéto situace tam však nepůjdu. A myslím, že nebudu sám!