Referendum o skládkách německého odpadu

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 19. 04. 2006

odpad Česká veřejnost je v posledních měsících poměrně pravidelně roztrpčována zprávami o zakládaných a často bohužel i zapalovaných skládkách odpadu (podle všeho tzv. komunálního) ze zahraničí, přesněji z Německa. Vláda se snaží veřejné mínění uklidnit s tím, že domluví odvoz odpadu zpět do Německa, k čemuž se zase německá vláda staví spíše obezřetně až odmítavě a zatím se s odpadem neděje nic. Tedy s výjimkou již zmíněného zapalování skládek, přičemž o identitě žhářů nám zatím nezbývá než spekulovat a domýšlet se třeba i poměrně divoké příběhy o jejich motivaci.

Na celé věci mne zaráží nejčastější výtka veřejnosti podle rozhovorů v médiích i podle vlastní zkušenosti, která zní zhruba takto: "Jaktože nikdo na hranicích nekontroluje, co se sem vozí, to je přece bordel!" Vzpomínám si totiž na debaty před referendem o vstupu do EU, kdy poměrně dobře zargumentované výhrady proti vstupu do Unie narážely na neprostupnou zeď jednoduchého, ale v té době krásně znějícího argumentu "Copak vy nechcete, aby se otevřely hranice? Vždyť to přece zjednoduší obchodování, cestování, výměnu informací, atd.!"

Nemohu si pomoci, ale skládky německého odpadu na českém území jsou jedním z nejčistších příkladů dopadů vstupu do Unie, na které jsme tehdy upozorňovali my - euroskeptici či eurorealisté, jak chcete. Propaganda vlády a eurofanatických médií však v době referenda o vstupu do Unie jakoby věděla jen o těch kladných dopadech, byť často přimyšlených či vyloženě vymyšlených (užívejte si důchod v Portugalsku, vstupem do Unie se zvýší ceny nemovitostí, zlepší se vymahatelnost zákonů, ...). Dopady takového kroku prostě nemohly být pouze kladné, to muselo být jasné každému občanovi, který se při hodnocení informací nespoléhá jen na osvědčené komentátory těch nejhromadnějších sdělovacích prostředků.

Jestliže si dnes někdo stěžuje na to, že neprobíhá důkladná kontrola převáženého zboží na hranicích, má otázka zní: "Jak jste hlasovali v referendu o vstupu do Unie?" Pokud je odpovědí "Hlasoval jsem PRO vstup", pak říkám "Tak se nedivte!"