Zklamané naděje

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 19. 04. 2006

ct Duše nejednoho příznivce skutečně nezávislého zpravodajství a publicistiky se mohla radovat, když nedávno vznikal webový server "Aktuálně.cz", který rozjížděli skušení žurnalisté s tím, že chtějí svou práci dělat nově, tj. vyvarovat se zaběhaných stereotypů a přinést do dané oblasti nový úhel pohledu. Jak liché naděje! Po nezávislosti ani stopa, opět je zde další(kolikátý již) pokus pod zástěrkou "nezávislý" realizovat velmi tendenční web, téměř v ničem se nelišící od webů Idnes či Lidovek, jež lze bez zaváhání charakterizovat jalovým zpravodajstvím a abnormálním úsilím o zabránění jakékoliv opravdové názorové konfrontaci. A pakliže se Aktuálně.cz v něčem od svých ideově spřízněných webů obsahově nějak liší, tak je to jedině k horšímu. Typickým důkazem tohoto tvrzení budiž "aktuální" pokus o přiblížení názorů stran, kandidujících do letošních parlamentních voleb, čtenářům. Redakce zmíněného webu prokázala totiž buď takovou míru neprofesionality, že to až vzbuzuje dojem, že se danou oblastí zabývají pouze náhodně vedle své hlavní činnosti, jíž je obsluhování v Mc Donaldu, nebo takouvou míru snahy o manipulaci veřejného mínění, jíž by jí mohl závidět i dr.Goebbels či Vasil Bilak.

Zřejmě jde však o nechutnou splácaninu obojího. O manipulačních snahách svědčí to, že k on-line rozhovorům vyzvala kritizovaná redakce zástupce ne všech 26 kandidujících subjektů, ale pouze 15 z nich a je jasné, že přitom neopominula žádnou ze stran, pro něž je přihlášení se k principům pravdy a lásky leitmotivem jejich existence, byť by jejich předvolební šance byly sebetitěrnější. Bude zajímavé v této souvislosti sledovat, jak se k takovéto selekci postaví ty strany, jež v souvislosti s televizními předvolebními "Speciály V. Moravce" těžce kritizují ČT za manipulaci veřejného mínění, např. Pravý blok Petra Cibulky, monarchisté nebo SNK-ED.

O nízké profesionalitě pak nejnázorněji vypovídá fakt, že do zmíněného předvolebního souboje byly pozvány i strany, které nekandidují ve všech krajích, ba co více i strana, jež nekandiduje vůbec - Romská dem. soc. strana. Redakce "Aktuálně.cz" jako by tím vzkazovala všem opomenutým subjektům: "Marně jste se snažili, korunku ke korunce střádali, pro nás neexistujete. My, vyvolení, přeci máme z titulu své profese jediní (kromě Václava Havla) právo určovat, kdo je hoden kandidovat a kdo nikoliv".

Nezbývá než zřejmě bláhově doufat, že se některé ze stran zachovají zásadově a budou takto primitivně manipulativní kampaň před volbami bojkovat a po volbách (uspějí-li v nich) udělají vše pro to, aby podobný druh "nezávislé žurnalistiky" z českého mediálního prostředí navždy zmizel.