Podlost

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 19. 11. 2005

Věru podivné individum se pohybuje v prostředí národovecky orientovaných aktivistů. Neštítilo se dokonce ani zneužít jména předsedy politické strany Národní sjednocení a jako by on zaslalo všem členům této organizace dopis vyzývající k "vnitrostranické diskuzi", neboť je prý strana v rozkladu a on osobně selhal a neví si nadále rady. Není to poprvé, co se na národní scéně setkáváme s pochybnými praktikami, kdy se někteří jednotlivci snad stydí za své jméno či nechtějí jít s kůží na trh a vystupují buď pod jmény zcela smyšlenými, nebo si vypůjčují jména postav exitujících, jež však o zneužití svého jména vědí velice pramálo. Snažit se ale podvrhnout členské základně NSJ falešný dopis podepsaný jako by jménem jejího předsedy, tak to je skutečně nový vrchol. Ihned se také vynořují související otázky, např."Kdo je autorem dopisu?", "Co ho k této podlosti vedlo" či "Co z toho pro národní aktivisty vyplývá?".

Ohledně autorství této slátaniny složené z kusých informací, polopravd a lží lze z dopisu mezi řádky vyčíst mnohé indicie, jež nás mohou navigovat při hledání autora určitým směrem. Předně je patrné, že autor byl určitých jednání(o společném postupu národovecky orientovaných stran v následujících parlamentních volbách) osobně účasten, neboť zná mnohé detaily, jež vzhledem k tomu, že jednání byla tajná a počet zúčastněných osob prošel přísným výběrem, nemůže znát nikdo nezúčastněný. Vyjdeme-li z této premisy, vychází nám počet možných autorů (minimálně spoluautorů) maximálně na deset osob. Z obsahu dopisu jasně namířeného proti vznikajícímu spojenectví Národního sjednocení a Dělnické strany jasně vyplývá, že padělatel stojí na pozicích těmto uskupením nepřátelských. Celkem logicky tedy můžeme při hledání autora tohoto svinstva vyloučit pověřené osoby z řad těchto stran, které se tedy inkriminovaných jednání zúčastnili. Zbývá nám tedy sedm podezřelých osob, tři z Národní strany, dvě z Republikánů Miroslava Sládka a dvě z Českého hnutí za národní jednotu. Porovnáme-li však dikci dopisu s některými články uveřejněnými na webu Národní strany, je patrné, že autora (autorku) můžeme hledat právě v jejích řadách. Hledáme-li motiv takovéhoto zákeřného postupu, nabízejí se nám hned dva. Prvním vysvětlením může být rozčarování z toho, že napadené strany(NSJ A DS) se nenechaly zlákat ekonomicky výhodnými nabídkami Národní strany, nebyly ochotny zaprodat své zásady a program za vidinu finančně náročné kampaně a co je hlavní, neakceptovaly vedoucí až diktátorskou úlohu Národní strany, v tomto projektu, zejména pak nedůvěryhodné a arogantní vystupování šedé eminence této pidistrany s neexistujícími místními organizacemi a členskou základnou. A neustoupily ani pod nátlakem apelu na jednotný postup. Právě naopak někoho tak rozezlila jejich zásadovost a fakt, že počet jejich stoupenců byl při oslavách vzniku republiky srovnatelný s počtem stoupenců Národních sil, aniž by účastníky svážely na místo autobusy ze všech koutů země a bylo zajišťováno bombastické show (bezprostředním impulsem však byl patrně krach "shromáždění" před francouzskou ambasádou 12.10., které se v žádném případě nemohlo rovnat shromáždění NSJ tamtéž před francouzským referendem o euroústavě), že nelenil a uchýlil se k tak zavrženíhodným praktikám.

Dalším motivem ovšem může být i to, že cílem veškeré dosavadní činnosti této osoby je rozklad národně orientovaného hnutí. Svědčí pro to zejména nepřekonatelné požadavky kladené Národní stranou v rámci jednání o spolupráci. I předkládajícím muselo být přeci jasné, že jejich partneři nemohou na vše přistoupit a odsoudit své strany do role "křoví" lidí z NS. Takto mohl postupovat jenom ten, jemuž od samého začátku nešlo o úspěch jednotné kandidátky národních sil, ale právě naopak, pod výzvami po jednotě se dělalo vše pro rozklad. O tom samozřejmě svědčí i aktuální kauza podvrženého dopisu. Jeho autorovi muselo být přeci jasné, že se vše provalí a důsledkem může být další rozkol mezi českými národovci. To mu ale je přinejmenším jedno, přinejlepším si chce pouze vybít svou frustraci, vše však spíše nasvědčuje horší variantě, a to totiž té, že cílem autora byl právě rozvrat a diskreditaci národoveckého hnutí. Musí mu být přeci jasné, jakou radost jeho psaní může udělat našim nepřátelům z řad levice, liberálů a jim přisluhujícím novinářům.

Jako možný důvod k sepsání tohoto hanopisu právě v této době lze brát v úvahu i eventualitu, že Národní strana nebude schopna dostát svým slibovaným finančním závazkům a snaží se kalkulujíc očekávanou reakci ze strany NSJ a možný odpor vůči použitému postupu i u některých členů Národních sil vyvolat zdání, že je na ni útočeno těmi, kdož "nedorostli velikosti projektu Národních sil" a jejich vinou pak s lítostí musí další financování zastavit, čímž bude zmařena "historická šance" na úspěch pronárodních sil.

Z výše napsaného jednoznačně vyplývá závažnost současné chvíle. V revíru je prostě škodná, a to škodná velice aktivní a agresivní. Je nezbytně nutno ji pojmenovat a z revíru vyhnat. Právě to by se mělo stát současným úkolem všech poctivých organizovaných českých národovců napříč organizacemi. Tolerování uvedeného jednání není možné a nelze před ním strkat hlavu do písku. Mravnost, cit pro pořádek, řád, spravedlonost a touha po pravdě by měly být i v době předvolebního klání základním znamením ve štítu českých národovců, čímž by se měli zásadně odlišovat os svých politických odpůrců. Lidem, jako je autor zmíněného podvrhu, nelze věřit ani jejich upřímnost při projevech národovectví a vlastenectví. Jsou to prachsprostí lháři a podvodníci. Jejich úspěch by národnímu hnutí vůbec žádný prospěch nepřinesl, pouze další diskreditaci. A to si nemůžeme dovolit.

Pro Národní sjednocení je pak ve svém důsledku uvedený atak spíše vyznamenáním. Ukazuje totiž, jak mnoho se naši nepřátelé obávají naší aktivity, že jsou schopni sáhnout až k takto pokleslým formám politického boje. Vynaložené úsilí pisatelů pak svědči i o vážnosti, jakou přikládají Nsj mezi národovecky orientovanými politickými stranami. Nenávistná slova jsou v tu samou chvíli i svého druhu závistivou reklamou upozorňující na národně-konzervativní stranu, která se stále více okatěji ukazuje být správnou volbou pro všechny naše vlastence, pro které nejsou hodnoty jako čest, pravdomluvnost, vstřícnost, otevřenost, přátelskost či slušnost pouze prázdnými pojmy hodícími se tak leda k ohlupování davu při budování vlastní politické kariéry.