Kdo bude další?

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 14. 11. 2005

Tak se nám buldozer Paroubek opět rozhodl ukázat, že je to právě on, kdo je rozhodný a rázný. Další obětí budování jeho image se stal ministr zemědělství a hned po něm následovali skinheadi, protože bylo nutno získat politické body i pro ministra vnitra Bublana, který má Zgarbu co by leadr ČSSD v kraji Vysočina nahradit a jako naschvál si právě v těchto dnech kriminálníci ve věznicích udělali "Dny otevřených dveří" z druhé strany. Kde pak brát nějaká pozitiva v práci zodpovědného ministra právě v této době? Kde by jinde, než ukázat pořádnou tvrdost těm, kterých se nikdo mocný nezastane. Tady přece kladné politické body leží jako na servírovacím táce. Sobotní zásah proti skinheadským srazům u Jablonce a v Praze budiž toho jasným důkazem.

Jaký to propastný rozdíl ve srovnání s "monitorováním" koncertu v Křtěnicích. Téměř všichni unisono jásají a volají" "Konečně!" či "Už to mělo být dávno!". Spokojeni jsou novináři i samozvaní ochránci lidských práv, kteří najednou zapomněli naučené fráze o listině lidských práv, svobodě názoru či projevu a v příkrém rozporu s posláním, k němuž se hlásí, volají po vzoru jakobínských obhájců nebo jejich kolegů z období moskevských procesů třicátých a pražských padesátých let: "Žádnou toleraci pro jejich názory!", "Žádný trest není pro ně dost přísný!", "Informujte jejich zaměstnavatele, koho zaměstnávají, ať je vyhodí z práce!". Co na tom, že nebezpečnost cejchovaných "neonacistů" pro naši svobodu a demokracii ve srovnání s komunistickým extrémem je rovna nule, volání "lidu", rozumějme toho vlivného, musí být v honbě za politickými body vyslyšeno. A je to přeci bez jakéhokoliv rizika. Rodiči těchto "našich dětí" nejsou žádní Kocábové, Štětinové, Nohavicové nebo Pawlovské ale obyčejní občané nenadáni zvláštními ohledy. Vůbec při výše napsaném netvrdím, že podobné zásahy nemají být. Pouze vyzývám k tomu, aky k nim docházelo výhradně na základě nezpochybnitelného porušení zákona a aby byly prováděny padni komu padni bez ohledu na to, kdo stojí respektive nestojí za zákrokem postiženými. Mám za to, že policie by měla zůstat nepolitická. Chápu, že to v předvolební době a v souvislosti s některými kauzami je opravdu těžké, ale alespoň snahu po oné nepolitičnosti bych opravdu rád viděl. V tomto případě se obávám, že byl zákrok policie onomu apolitickému kritériu na hony vzdálen. Ba co více, stále očividnější je, že policie v takovýchto případech jedná nejen pod vlivem politiků, ale také pod vlivem různých nátlakových skupin spojených často s různými médii, jež se často zaklínají voláním veřejnosti. A nutno podotknout, že zaklínají lživě, stačí jenom srovnat články a diskuze k nim k danému tématu na skutečně svobodném internetu s články v Právu, Idnes či Lidových novinách. Jaký to nebetyčný rozdíl - zatímco na internetu jsou vcelku situaci odpovídajícím způsobem vyváženě prezentovány různé názorové proudy, pak v mainstreamových médiích je zastoupen pouze jeden, ten vyžadovaný Cakly, Havly, Karásky a dalšími. Naprosto opomíjeny jsou zde požadavky internetových diskutujících, aby se adekvátně postupu proti "pravicovým" extremistům se stejnou rázností zasahovalo i proti jejich kolegům z levé části politického spektra. On sice ministr Bublan takovýto postup slíbil, ale dá se mu věřit? Vždyť by policie v takových případech musela zasahovat i proti některým příbuzným a známým policejních a politických elit. A jenom kolem známého stalinisty Statise Prusalise se jich nachází požehnaně. Uvidíme, koho si policie vezme na paškál příště. Teprve nejbližší budoucnost ukáže, zda je třeba za rozhodné zásahy proti skinheadům vládě a policii tleskat, nebo se jí spíše začít více bát.