Kozel zahradníkem

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 19. 09. 2005

Ačkoliv mám vrozené hypertrofované sklony k pohodlnosti až lenosti, občas se na zpravodajských webových serverech (tiskoviny kromě regionálních, jejichž internetová podoba není povětšinou dokonalá, nečtu) objeví článek, který mne donutí tyto dispozice překonat. V takovém případě po dlouhém otálení sednu ke klávesnici a pokouším se nejen přenést svůj vztek nad hloupostí a poměry v zemi do kultivovanější podoby, ale zároveň se i o něj podělit s těmi, kdož jsou ochotni si mé řádky přečíst.

Takovým aktuálním impulsem se mi nyní stal článek Š. Kotrby v Britských listech - viz. www.blisty.cz/art/25056.html. Jednak mě rozhořčují autorovy názory, více mi však vadí, že tento názorový trend dostává vždy v podobné situaci dostatek prostoru v hlavním zpravodajství všech televizních stanic, daleko nejvíce mne ale štve, že takovýto člověk může být radním Českého rozhlasu a podílet se svým názorem na rozhodování o tom, jaký charakter bude mít zpravodajství veřejné služby, to prostě nemohu rozdýchat.

Proč tedy nesouhlasím s názory pana (soudruha) Kotrby? Zejména proto, že jsem člověk svobodomyslný, svobody si vážící a svobodu přející nejen sobě, ale všem občanům této země bez jakýchkoli ohledů na jejich rasu, národnost, politické přesvědčení, oblečení či vzhled. Chápu a souhlasím s tím, že zde ze zákona mohou existovat určitá omezení v daném směru, nelíbí se mi však způsob kontroly jejich dodržování, který považuji za jednostranně politicky zneužívaný lidmi podobnými páně Kotrbovi, zejména mě pak pobuřuje manipulativní charakter televizního a rozhlasového zpravodajství v podobných případech, které především z ohledu na princip vyváženosti vyznívá spíše jako opakující se výzvy k potlačení zákonných práv občanů. A ať se na mě, kdo chce zlobí, jak chce i neonacisté, přistoupím-li na zjednodušenou terminoligii p. Kotrby, jsou stejnými občany naší země jako třeba pánové Grebeníček, Slačálek či Kotrba a kdo si myslí, že větším ohrožením pro naši svobodu než ve sdělovacích prostředcích dennodenně vystupující komunisté a jejich obhájci, je několik oněch většinou nevzdělaných Hitlerových pohrobků, je podle mne duševní ubožák. Malinko dodám k již zmíněné zjednodušené terminologii: "Zjišťoval někdy někdo,kolik skutečných neonacistů se podobných akcí zúčastňuje a kolik je tam osob, které tam jdou pouze v doprovodu přátel si poslechnout muziku, nebo se jenom ožrat?". Podobná tvrzení mi přijdou stejná jako tvrzení o tom, že technoparty se zúčastňují pouze feťáci. Osobně jsem přesvědčen, že v době, kdy sedí komunisté v parlamentu a "Kotrbové" se beztrestně ohánějí bolševickým katanem Dzeržinským (viz. www.blisty.cz/art/19393.html) mohou bez problémů a jakýchkoli obstrukcí neonacisté hajlovat (mimochodem mylný termín, vztyčená pravice je starý římský pozdrav a znamená přicházím neozbrojen - dle našich novinářů hajlovali i římští císaři) po náměstích do zemdlení paží. Samozřejmě je pro mne přijatelná i situace, kdy budou obě formy extremismu, tedy jak pravicový, tak levicový pronásledovány a stíhány se stejnou intenzitou, naprosto však odmítám stávající stav, kdy je v rozporu se zákonem pronásledován a stíhán pouze extremismus pravicový a a za arbitry dodržování zákonnosti jsou v médiích mnohdy vydáváni etremisté levicoví, nebo s jejich činností mnohdy sympatizující "nezávislé osobnosti".

Vrcholem nevkusu a drzosti oněch struktur, jež řídí naše média je však situace, kdy jsou jako novináři a nezávislí odborníci přizváváni k vyjádření názoru lidé buď přímo aktivně pracující v oblasti levicového extremismu, nebo lidé z této oblasti vzešlí. Co mne nejvíce zaráží, je fakt, že se tak děje za naprostého mlčení všech aktivistů pohybujících se ať již profesionálně či amatérsky v oblasti dodržování lidských práv. Vše nasvědčuje tomu, že těmto aktivistům nejde ani tak o dodržování lidských práv všech občanů jako celku bez rozdílu jejich politických názorů, ale pouze o dodržování lidských a občanských práv pouze té privilegované skupiny, která není politicky s lidskoprávními aktivisty v názorové kolizi. Dochází tak k paradoxní situaci, že se právě tito "aktivisté" stávají svou činností velice vlivnou skupinou, jež se neobyčejně aktivně podílí na potlačování lidských a občanských práv svých sdpoluobčanů.

Co však v oblasti dodržování lidských a občanských práv čekat v zemi, kde se takový exot jako je pan Kotrba může stát radním veřejnoprávního rozhlasu? Vždyť je to, užiji-li stejně expresivního výrazu, jako užil on, anarchokomunistické hovado, které by v normální demokratické zemi v podobné instituci nemělo mít, co pohledávat. Mimo jiné i proto, že se citovaným článkem minimálně dopustil téhož trestného činu, z něhož je u přerovského soudu obviněn kapitán Hučín - šířil poplašnou zprávu o nebezpečí pravicového extremismu (Hučín je sice obžalován kvůli levicovému, ale srovnáme-li obě kauzy, těžko můžeme dojít k jinému závěru, než že je-li souzen Hučín, tak by měl být na základě stejného zákona souzen i Kotrba).

Doufám, že ODS s daným stavem (jednostranně politicky podmíněný výklad a užívání některých paragrafů trestního zákona) něco po vítězných volbách udělá. Měla by si každopádně uvědomit, že nepopere-li se zásadově o mediální prostor, přinejmenším alespoň o vyvážené dodržování těch norem, které si dosavadní političtí i mediální mocipáni sami stanovili, může se jí v případě setrvání stávajícího trendu stát, že se v roli bezprávných "fašonů" ocitne v nedaleké budoucnosti i ona.