Rozmarné nedělní odpoledne

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 11. 09. 2005

Nedělní (11. 9. 2005) manifestační akce občanského sdružení Mladá pravice navzdory zanedbatelné účasti (cca 6 „demonstrujících“ osob) způsobila menší rozruch. A to především díky tomu, že organizátoři ze zcela nepochopitelných důvodů roztáhli pod sochou sv. Václava vlajky izraelské a americké. Předem upozorňuji, že nejsem antisemita a tato výtka není myšlena nijak útočně, scházet se však k uctění obětí 11. září pod sochou národního patrona s vlajkami USA a Izraele mi připadá trochu divné.

Zajímavější však byla následující trochu prekérní příhoda. Čtyři nezávislí účastníci této akce, spíše přihlížející, byli z nepochopitelných důvodů legitimováni kriminální policií. I když bylo evidentní, že se žádným způsobem nedopustili porušení zákona, nevzbuzovali pohoršení, ani podezření (i když měřítka policie jsou v tomto možná jiná) a celou akci jen mlčky sledovali, přesto byli perlustrováni. Nabízí se otázka, co k tomu policii vedlo. Chápu zainteresovanost Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (do jehož kompetence patří i „politické přečiny“) a jejich snahu sledovat každou byť sebe politicky-korektnější akci a vykazovat nějakou činnost, třeba pouhým perlustrováním obyčejných návštěvníků. Kolik se však tou dobou asi po Václavském náměstí procházelo dealerů a podobných individuí? Kdyby pražská kriminálka raději legitimovala je a obecně celá policie raději než monitorováním groteskní akce Mladé pravice preventivně monitorovala třeba uprchlého podnikatele Krejčíře, bylo by tak jistě lépe.