Chystá se cílený rozpad Národních sil?

Autor: Kamil Vala <(at)>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 12. 08. 2005

Zveřejňujeme reakci z řad Národního sjednocení na rozhovor s předsedkyní Národní strany - viz zde. Rádi zveřejníme i další reakce.

Snad jako každý opravdový vlastenec, jsem byl i já, jako člen vlastenecké strany NSJ, potěšen vznikem nacionální koalice, až donedávna tzv. Národní Pětky, posléze tzv. Národních sil. Vypadalo to, že začíná národnímu hnutí svítat na lepší časy a že konečně ustupuje egoismus jednotlivců před potřebami národního hnutí a našeho národa. Po oslovení Národní stranou (NS) a po vytvoření koordinační rady mezi stranami Národní Pětky (NP), se začala vytvářet spolupráce nejen mezi předsedy jednotlivých stran a členy koordinační rady, ale i mezi místními organizacemi, alespoň u nás na Moravě. Začali najednou spolupracovat lidé, kteří by se spolu snad nikdy nesešli a rodila se zde plodná a dosud nevídaná politická činnost. NSj společně s ostatními stranami NP uspořádalo např. demonstraci proti vzrůstajícímu vlivu levicových sil ve státě dne 25. 5. 2005 v Bohumíně; 18.6.2005 demonstraci proti anarchii a drogám v Otrokovicích, chystala se demonstrace v Brně 29. 7. (tuto však místopředseda NS pan Sedláček zakázal). Skvělá spolupráce se vyvíjela mezi místní organizací NSJ a NS Brno. Trochu nejistoty mezi tuto dařící se brněnskou činnost vnášeli právě svojí nečinností brněnští členové Republikánů Miroslava Sládka (RMS), se kterými se nám nepodařilo navázat kontakt.

Až podivný odchod Dělnické strany z NP mi dával tušit, že se zde začíná dít něco nekalého. Dle mého názoru byla DS doslova vyštvána z NP neochotou ke kompromisu a tvrdým, docela neslušným chováním některých členů KR - /Koordinační rady./

Naprosto zděšen jsem byl po návratu z dovolené, když jsem si přečetl rozhovor Ondřeje Šlechty s Mgr. Petrou Edelmannovou na www.virtually.cz.

Než se budu blíže věnovat tomuto rozhovoru, chtěl bych zde zdůraznit, že jsem si až dosud Mgr. Edelmannové velice vážil pro její rozhled, hlavně v ekonomických otázkách, její práci v Národní straně, kde se vypracovala až do předsednického křesla a toto si po dlouhou dobu udržela. Každý jistě pochopí, že pro mladou ženu to musí být velice obtížné.

V rozhovoru pro virtuální deník VIRTUALLY Mgr. Edelmannová uvedla: „Pro strukturu strany a formy řízení nelze tento výraz použít, jedná se přeci o strategii, ne o transparentnost. A tato strategie nám zaručuje, že se k nám nedostanou infiltrátoři, škůdci a agenti bezpečnostních složek tak, jako se to povedlo v případě všech ostatních subjektů. I v tom je naše síla.“ Musím říct, že jsem nevěřil vlastním očím, když jsem si tyto řádky přečetl a doslova mne přešla chuť číst ty další. Slečna Edelmannová se zde na tvrzení redaktora Šlechty o nízkém počtu členů NS hájí strategií a přitom se neostýchá napadnout všechny svoje koaliční partnery a obvinit je v mediích, že jsou jejich strany prolezlé agenty tajných bezpečnostních služeb (rozumněj BIS), infiltrátory (snad svobodnými zednáři?) a škůdci (jakými?, snad mandelinkou, alias Americkým broukem). Tento přístup slečny Edelmannové je mírně řečeno velice neprofesionální. Ne, toto není jednání předsedkyně strany, která se snaží o sjednocení nacionální scény, ale naopak to spíš připomíná agenturní práci. Proč? Není snad velmi chytré oslovit všechny vlastenecké síly, nabídnout jim kandidátky, finanční prostředky na kampaň apod., hlavně je zavázat, že v případě vystoupení z této pseudokoalice nebudou kandidovat a potom je neustálým podezíráním a urážením odsud vyštvat? Za takový plán by se nemusel stydět protřelý Estébák.

Seriozní partner, má-li takové podezření, nebo dokonce důkazy (o čem silně pochybuji), je předloží v úzkém okruhu osob a vždy pouze té straně, které se to týká. Postup, jaký zvolila slečna Edelmannová, je buďto politický diletantismus, anebo mazaný a cílený plán na zasažení tvrdého úderu národně-konzervativní opozici.

Je načase zvážit zda je pro NSJ výhodné setrvat s takovýmto partnerem v koalici.


Autor je místopředsedou MO NSJ Brno