Zneužití islámského terorismu proti evropskému nacionalismu

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 25. 07. 2005

Ačkoliv se to po poslední vlně teroristických útoků v Londýně zdá být neuvěřitelné, šéf komentátorů Mladé fronty (dnes) zneužil i tuto situaci k útoku proti nacionalismu a z konkrétních osob alespoň proti jugoslávskému exprezidentovi Miloševičovi.

Ve svém článku zveřejněném v sobotním vydání 23. července 2005 radí Martin Komárek odborníkům, jak pochopit motivaci zabijáckých sebevražedných muslimů. Jsou prý ovlivněni stejně jako nacisté, komunisté a nacionalisté, kteří i na našem kontinentu ve 20. století podlehli zmíněným ideologiím a stali se z nich vrazi. Srovnávat nacismus a komunismus s náboženskou ideologií je trochu zvláštní, Marxův Kapitál či Hitlerův Můj boj se přeci jen zásadně liší od Koránu … ale budiž. Ale jak s tím vším souvisí nacionalismus? Kladný vztah ke svému národu, který se většinou projevuje neochotou přijímat cizí nadvládu? Pokud jeho zařazení budeme chápat tak, že ve své extrémní a hloupé podobě může nacionalismus vést k útočným postojům vůči ostatním národům a k touze je ovládat, pak Komárkův výčet ideologií ztratí smysl dvojnásob, jelikož naprosto každá ideologie ve své extrémní a agresivní podobě může vést „kluky odvedle“ k agresivitě, násilí a zabíjení. Komárek se v úvodu ptá, co se to stalo v hlavách umělců světového talentu (Kundera, Kohout) i těch méně talentovaných (například prý v Komárkově vlastní hlavě – to je poměrně sympatické přiznání), že načas uvěřili pseudomytické smyšlence o tom, že svět se nutně vyvíjí od zlého kapitalismu k spravedlivému komunismu. Bylo by sympatičtější, kdyby svou úvahu domyslel k logickému konci a ptal se, „Co mne vede dnes k víře ve smyšlenku, že se svět vyvíjí od zlých národů a národních států k hodné a dokonalé multikulturní společnosti a eurounii?“ A mohl by se ptát dál „Co mne vede ke smyšlence, že za všechno zlo v historii může nacionalismus (popřípadě komunismus, ale to přiznávám jen nerad) a nikoliv snahy po vytvoření mnohonárodních superstátů a mocností?“ Nebo „Proč tak zatvrzele opakuji, ze za hrůzy balkánských válek může výhradně Miloševič a Srbové?“ a „Je skutečně spravedlivé a humánní, že byli nakonec Srbové vyhnáni z Kosova (a Chorvatska)?“

Autor se však takto ptát nehodlá a dál vnucuje světu své jednoznačné vidění světa, které i přes muslimské útoky proti evropské civilizaci vidí hlavního viníka násilí na Balkáně v srbském nacionalismu. A to i přesto, že všude v této oblasti se jedná o mnohem složitější pradávné problémy a nevraživosti a například v Kosovu se Srbové museli potýkat právě s takovým terorismem muslimských Albánců, jaký zatím v menší míře zažívá Británie. Připomeňme, že po sobotním výbuchu v egyptském hotelu existuje i první přímá oběť z naší země (to Komárek v době psaní článku samozřejmě nemohl vědět, ale v tomto smyslu to není podstatné). Státní orgány, jejichž cílem je zabezpečit bezpečnost svých občanů, i samotná postižená „většina slušných obyvatel“ se v reakci na činy krvavých hrdlořezů a ve snaze zabránit dalším obětem ve svých řadách dopouští občas pochybení či výstřelků, které jsou jinak neomluvitelné a kterých by se jinak také nikdy nedopustili. Děje se tak nyní v Británii, kde byly poškozeny mešity a policie zastřelila nevinného Brazilce, který v Londýně dlouhodobě pracoval, v metru kde patrně vyvolával dojem, že by mohl být teroristou. K násilí sáhly i USA, když po útoku na Světové obchodní centrum vstoupily do války s Afghánistánem a Irákem. Na násilí na svém území pochopitelně odpovídali i jugoslávští Srbové v Kosovu, kde se navíc jednalo o dlouhodobý stav a útoky proti srbským policistům, pošťákům, ale i školákům byly hlášeny téměř denodenně. Avšak zatímco pro přehmaty Spojenců v Afghánistánu a Iráku nacházel Komárek a další multikulturalisté spíše slova pochopení či obdivu, v případě Kosova si svým způsobem vyžádala klika západních svazáckých komentátorů (spolu s Komárkem se tvářící jako mezinárodní humánní veřejnost nadlidí s monopolem na pravdu) brutální válku proti obyvatelům státu, který byl obětí teroru. Shodou okolností se jednalo také o teror převážně muslimský páchaný na křesťanech, ačkoliv náboženství v tomto konfliktu asi nehrálo ještě tak zásadní roli.

Žádná ideologie nemá patent na páchání výhradně dobra a zlo skutečně není výsadou pouze stoupenců islámu. To je jasné a málokdo potřebuje novinové komentáře k tomu, aby tuto věc pochopil. Zlo a násilí může být zcela jistě pácháno také stoupenci monarchismu, anarchismu, socialismu, rovnostářství, liberalismu, multikulturalismu, eurofederalismu, demokracie, panteismu, ateismu, totality i třeba právě nacionalismu. To, že Komárek zmínil pouze nacionalismus (vedle z principu skutečně zlého komunismu a nacismu) jako zločinnou ideologii právě při příležitosti muslimského násilí páchaného na Evropanech, je však podlost a demagogie páchaná každopádně ve zlém úmyslu. Dokazuje to také, že ze svého opojení ideologiemi vůbec nevyšel a nepochopil způsob vzniku zla, totiž upřednostnění víry v ideologii před citlivou úctou k lidskému životu, k lidské přirozenosti a k osvědčeným tradicím. On pouze nahradil dřívější opojení komunismem, ke kterému se přiznává, opojením multikulturalismem či europeismem, jak vyplývá z jeho dalších projevů. Bohužel mu vůbec nedochází, že i ve jménu těchto ideologií může být pácháno násilí a zlo. To je na šéfkomentátora údajně seriozního listu politováníhodný intelektuální výkon.

Budování iluze, že existence národů patří minulosti a je zodpovědná za veškeré zlo, jakoby se stalo pracovní náplní mnohých „českých“ žurnalistů dnešní doby. Avšak zneužít k propagaci takového světonázoru právě komentář k smrtícím útokům islamistů na evropskou civilizaci - to už je demagogie dosti nechutná.