Novinářský póvl

Autor: Tomáš Vandas <t.vandas(at)seznam.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 16. 07. 2005

V Lidových novinách, dne 12. 7.2005, vyšel článek Luboše Palaty „My a Srbové“, v němž autor přirovnal události po dobytí bosenské Srebrenice k poválečnému odsunu sudetských Němců. Odsun označil za nejostudnější kapitolu českých dějin, neboť podle něj „Češi po ´dobytí´ Sudet zavraždili a zabili třináct až dvacet tisíc sudetských Němců, německé vojáky upálené na lucernách po kapitulaci třetí říše nepočítaje“.

Nevím, jaké občanství má pan Palata, ale v jeho případě o českého občana rozhodně nejde. Svými nenávistnými protičeskými články nás zásobuje již delší dobu, a prim v nich hraje právě otázka odsunu. Snaží se nám vsugerovat pocit viny, takže to nakonec vypadá, že rozpoutání druhé světové války a okupace Československa je naším dílem.

Je škoda, že většina těch, kteří museli po zabrání Sudet uprchnout s nejnutnějšími věcmi nebo si uchránili jen holý život, je dnes již v pokročilém věku či nejsou mezi námi. Jinak by tohoto novinářského kolaboranta museli za jeho lži zfackovat. I když, s takovým póvlem se zahazovat je pod lidskou důstojnost.