Komunisti, nacionalisti a Mirek

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 01. 06. 2005

Předseda ODS Mirek Topolánek v rozhovoru pro MF DNES o francouzském referendu o „euroústavě“ řekl: „Při tak výrazné voličské účasti a tak výrazném výsledku se nedá říci, že by to byli jen komunisti či nacionalisti, kdo byl proti ústavě.“

Mimo jiné i z toho dovozuje, že by se v procesu ratifikace „euroústavy“ pokračovat nemělo. Ze strany některých eurofanatiků totiž již zaznívají výzvy, aby se na zamítavý výsledek francouzského referenda nehledělo, jelikož se jedná o „dobrou věc“ a „nějak se to musí zařídit“, plánují se také celoevropská referenda, dvourychlostní Evropa a podobné strašidelnosti, se kterými současná legislativa ani nepřijatý návrh ústavy EU nepočítá, ale to je dotyčným zaslepencům jedno.

Stanovisko Mirka Topolánka, že euroústava byla zkrátka zamítnuta, protože předpokládala přijeti všemi zeměmi bez výjimky, je sympatické a přijatelné. Na druhé straně by mohlo být zajímavé nechat eurofanatiky dále se ztrapňovat při kampani před zbytečným referendem a výsledek hlasování by byl bezpochyby důležitým a užitečným indikátorem postojů našich občanů. A charaktery lídrů ODS, z nichž někteří tíhli v poslední době k vyjadřování různých „měkkých ano euroústavě“ a podobnému nechutnému mlžení by alespoň také byly podrobeny zkoušce. Z hlediska konzervativní strany by byla pochopitelná i zmínka o komunistech. Ačkoliv považovat referendum za neplatné jen proto, že hlasy pro vítězný názor patřily podle Mirka Topolánka komunistům – to je mírně řečeno velice odvážná myšlenka na jinak umírněného politika (která pohladí mnohé pinochetovské duše, včetně té mé). Ale proč vedle komunisty staví i nacionalisty? Co Mirkovi Topolánkovi či lidstvu obecně udělali nacionalisté, tedy lidé, kteří mají rádi svůj národ? Čím si národovci vysloužili takové postavení do jedné řady s komunisty, zástupci ideologie, na jejichž rukách lpí krev milionů obětí?

Právě od představitele strany, jež sama sebe často označuje za konzervativní, by se dalo očekávat, že nepodlehne módnímu levičáckému klišé, které obviňuje ze všech válek a tragédií nacionalismus a samotnou existenci národů. Toto klišé lze přece velmi lehce vyvrátit historickými statistikami, kde jako příčina konfliktů jednoznačně převládá snaha bourat mezistátní hranice, posouvat je, vnucovat národům cizí vůli a vládu, vytvářet nadnárodní velmocenské spolky přesahující hranice či zavádět různé nové světové řády. S těmito výboji přece nemá nacionalismus nic společného. Pozitivní city k vlastnímu národu v klasickém smyslu mohou být viněny nanejvýš z toho, že vytvářejí vůli obyvatel bránit se proti takovým výbojům. To platí obzvlášť v českých podmínkách, kde nacionalismus vždy měl, má a bude mít čistě obranný charakter.

Mirek Topolánek se však nejen v tomto svém rozhovoru projevuje jako kariérní politik manažerského stylu. Takoví politici sledují zejména co nejpohodlnější cestu k úspěchu a k získání přízně sponzorů, vlivných žurnalistů a dalších novodobých "elit" bez většího zájmu o prosazení skutečně vlastních politických představ. V zájmu vytváření dojmu politika s konzistentními názory jsou pak nejvhodnější a nejjednodušší volbou moderní liberalistické názory ekonomické i filozifické, které nevyžadují hlubší myšlenkové a vzdělanostní zázemí. Takto je možno definovat tzv. „neokonzervativce“. Jejich odpovědí na všechny problémy je liberalismus, zejména ten ekonomický a necítí potřebu hájit tradiční hodnoty ani bojovat s postmoderními –ismy (jak předvedl prezident Václav Klaus ve svém nedávném osamělém vystoupení proti „humanrightismu, environmentalismu, atd…“).

Takže podle Mirka Topolánka jsou lidé s kladným vztahem k národům a k národním zájmům stejně opovrženíhodní jako komunisté a k názoru obou těchto skupin by demokratické vlády ani neměly přihlížet. Není možné přesně určit, jaký je podíl lidí, kteří touží po tradiční konzervativní a nikoliv neokonzervativní politice mezi členy nebo potenciálními voliči ODS. Možná je jich jen menší část a Mirek Topolánek se manažersky rozhodl těmito svými výroky přebrat voliče Unii svobody, Evropských demokratů a jak se všechny ty údajně pravicové strany jmenují. Takový postoj si Mirek Topolánek může dovolit, protože mnozí čeští konzervativci jsou natolik ušlápnuti mediální a politickou mašinérií, že o jejich existenci není příliš slyšet, mnozí své názory skrývají, či různě omlouvají, protože se bojí střetu. Skutečně konzervativní názory se tak dostávají alespoň opticky do role jakéhosi extrému, na který si rádi plivnou i údajní pravičáci ve snaze zalíbit se ultraliberálům. Vyjádření Mirka Topolánka, řadící nacionalismus (nikoliv nacismus, fašismus, apod.) do jedné řady s komunismem ukazuje, jak nevhodná je tato taktika konzervativců a jak vede k naprosté porážce konzervativních idejí.