Prezident republiky Václav Klaus zaslal dopis Lubomíru Zaorálkovi

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 23. 04. 2005

Prezident republiky Václav Klaus zaslal dnes 22. dubna dopis Lubomíru Zaorálkovi, předsedovi Poslanecké sněmovny.Vážený pane předsedo,

velmi se mě dotkla skutečnost, že jste se svými včerejšími prohlášeními ztotožnil s bezprecedentními urážlivými osobními útoky, kterých se vůči mně dopustili tuto středu v Bruselu místopředseda Evropského parlamentu A. Vidal-Quadras a předseda jeho legislativního výboru J. Leinen. Nedovedu pochopit, že Vy, jeden z nejvyšších ústavních činitelů České republiky, veřejně schvalujete urážky prezidenta vlastní země a že tento přístup zmíněných politiků k debatě o budoucnosti Evropy považujete za správný. Pokud je Váš výrok v médiích, že "námitky obou poslanců jsou přesné a výstižné", autentický, pak se tímto výrokem ztotožňujete i s tím, že politici cizí země mohou hlavu našeho svrchovaného státu zcela neslýchaně vyzývat k demisi.

Vím, že máte odlišné názory na Evropskou ústavu a plně to respektuji. Považoval bych však za nepřijatelné, aby Vám kdokoliv bránil je svobodně vyjadřovat. O to větší by bylo mé pobouření, kdyby Vám právo vyslovit svůj názor, který jinak nesdílím, bylo - jako předsedovi Poslanecké sněmovny - upíráno ze zahraničí a kdyby byl předseda naší Sněmovny urážen a umlčován. Bez ohledu na rozdílnost našich názorů bych to považoval za nepřijatelné jednání vůči zemi, kterou společně reprezentujeme, vůči jejím obyvatelům, a tím i vůči sobě samému. Jsem nesmírně zklamán tím, že Vám je tento postoj cizí. V případě tiskové konference obou poslanců Evropského parlamentu totiž nešlo o věcnou polemiku nebo kritiku, ale o pokus skandalizovat sám fakt, že veřejně zastávám své názory.

Dopustíme-li, aby i nejvyšším představitelům České republiky bylo zakazováno účastnit se diskuse o zásadních otázkách, které ovlivní život občanů naší země na dlouhá desetiletí, ztratíme postupně právo rozhodovat o budoucnosti vlastní země a o svém vlastním životě. Naplní se tak, naším vlastním přičiněním, nejhorší obavy, které o směřování Evropské unie mám.S pozdravem

Václav KlausPetr Hájek

ředitel Tiskového odboru

V Praze dne 22. dubna 2005