Prezident blahopřál nově zvolenému papeži

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 20. 04. 2005

Prezident republiky Václav Klaus zaslal dnes 20. dubna blahopřejný dopis nově zvolenému papeži Benediktovi XVI. tohoto znění:

Vaše Svatosti,

přijměte mé opravdu upřímné blahopřání k Vašemu zvolení.

Jsem velmi rád, že jste byl do čela katolické církve zvolen právě Vy. Vidím ve Vás pevného zastánce hodnot, na kterých stojí celá naše civilizace, hodnot, které jsou v dnešním světě tak často zpochybňovány a relativizovány.

Katoličtí věřící a milióny dalších, kteří spolu s nimi sdílejí křesťanské poselství, ve Vás získávají nejen nového nejvyššího představitele církve, ale i duchovní autoritu pro dnešní dobu plnou nejistot, obav a pochybností. Jsem přesvědčen o tom, že ve Vaší osobě usedá na Petrův stolec člověk, který je svou zkušeností, vzděláním a širokým rozhledem zárukou dalšího úspěšného pontifikátu.

Věřím, že i během Vašeho pontifikátu budou rozvíjeny dobré vztahy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Spojují nás nejen mnohé společné zájmy, ale především staletími a tisíciletími prověřené hodnoty, mezi kterými bych zvláště připomenul úctu ke svobodnému lidskému jedinci a k jeho neopakovatelné, jedinečné identitě.

Nebudu skrývat své potěšení, že ve Vás zůstává zachována i sounáležitost osoby papeže s naším středoevropským prostorem. Přijměte proto ještě jednou jménem mým i jménem občanů České republiky přání úspěchu a pevného zdraví při výkonu Vašeho mimořádně zodpovědného poslání.

Václav KlausPetr Hájek

ředitel Tiskového odboru

V Praze dne 20. dubna 2005