Letošní Pochod Pro život

Autor: Milan Tobiáš <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 04. 04. 2005

Rok se s rokem sešel a v sobotu 2. 4. opět v Praze proběhl Pochod Pro život. Nelhostejní lidé přišli veřejně projevit svůj názor. Přišli, aby navenek prezentovali hodnoty nanejvýš ctnostné, aby ukázali ostatním, že tu jsou lidé, kteří bez ohledu na osobní prospěch jsou ochotni veřejně hájit hodnoty lidství.

Přišla i rudá suita, která navenek ukazovala jen svou ubohost. Zatímco velké rudé bestie ve svých palácích za špinavé miliony vymýšlejí plány, jak zlidštit podmínky života proletariátu, jak tyto masy ovládnout, nedozrálí obhájci rudého terorismu chodí narušovat takovéto pochody.

Tak jako za dob minulých (či spíše jako za časů ještě neskončených) přišli i představitelé mocenských složek, aby stejně jako dříve monitorovali extrémisty, kteří pořádají takovéto akce, anebo se jich jen účastní. Zároveň hledají zamínku pro zákrok vůči nim.

Doba se nezměnila a asi ani moc lidé. Stále ti samí bolševici řídí akce proti svým odpůrcům. A většina lidí asi v svobodu nevěří, stále se bojí a raději se nijak neprojevují. To k vítězství zla naprosto stačí. Ať jde už o zlo v podobě rudých komunistů, zelenorudých liberálů či prospěchářských převlékačů kabátů.

Stále tu však ještě existuje naděje. Můžeme žít v lepším světě, ale musíme s tím vším už konečně začít něco dělat. I malý pěšák může dát mat králi. Každá akce, každá drobnost může přispět. Prospěšné je tedy přijít a svou účastí podpořit, vyjádřit to, že tu zůstávají lidé, kterým osud této země a našeho lidu není lhostejný.