Vítězové a poražení

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 14. 06. 2004

Nízkou volební účast ve volbách do parlamentu EU lze interpretovat jako naději i varování. Optimisté mohou tvrdit, že se znovu osvědčila příslovečná schopnost českého národa nedat si nabulíkovat úplně všechno. Máme bohaté zkušenosti s lživou propagandou, a tak se ani současným tendenčním masmédiím nepodařilo nás zmanipulovat k politiky tak žádané hojné účasti, jež měla posvětit nejen podvodný způsob, jakým byla naše země do EU vstoupena, ale zprostředkovaně i politiku vládní koalice. Ta z těchto voleb vyšla na hlavu poražena.

Evidentně se jí totiž nepodařilo přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Tristních pět mandátů ze čtyřiadvaceti by soudnou vládu nutně vedlo minimálně k vyžádání si hlasování o důvěře. Ne tak naše křesťanské a sociální "demokraty". Ti na význam slova, jež mají ve svém názvu již patrně zapomněli a jejich jedinou současnou snahou je udržet si svá lukrativní postavení. Dělají to přece pro lidi.

Z druhé strany však nelze ani přehlédnout nebezpečí, jež v sobě skrývá vzrůstající apatie k správě věcí veřejných. Není jistě žádoucí, aby se nízká účast ve volbách stala trendem a je zájmem všech lidí v politice činných nebo s ní jakkoli spojených, aby k tomu nedošlo. Nezbytným předpokladem k zvýšení zájmu lidí o veřejné dění jsou však změny v mediální sféře. Ta vyšla z eurovoleb spolu s vládou jako druhý poražený (dost možná i jako poražený hlavní). Zcela evidentně selhala její snaha propagovat co nejvyšší účast. Její porážku ještě umocňuje fakt, že volební triumf dosáhli i osobnosti, jež jsou našim mediálním magnátům již delší dobu trnem v oku. Kdo by se byl ještě nedávno nadál, že ona skandalizovaná a všemožně napadaná Jana Bobošíková se stane "superstar" těchto voleb? Jaképak má asi pocity Jan Kraus a další tvůrci "krize v ČT" při analýze poselství, jež z těchto voleb vyplývá? Uvědomují si, že se začíná rýsovat možné silné spojenectví pro příští parlamentní volby? Že při takovýchto výsledcích by mohlo dojít k vytvoření vlády, která by konečně udělala kromě jiných oblastí pořádek i v ČT?

Vedle poražených zde jsou však i vítězové. Sluší se v této souvislosti pogratulovat především ODS, která, jak je patrné, úspěšně přestála všechny podpásové údery i personální a generační výměnu. Vhodná se ukázala i strategie opatrného eurooptimismu kombinovaná s důraznou kritikou zesilujících unifikačních tendencí EU. Pakliže budeme personifikovat, pak i Jan Zahradil patří k vítězům těchto voleb. Právě on je zřejmě architektem úspěchu hlavní opoziční strany. Teprve budoucnost ukáže, do jaké míry za ním stojí vnitřní síla a do jaké je téměř třetinový podíl na odevzdaných hlasech dílem neschopnosti vládních stran.

Jak se již stává v našich končinách zvykem, kýženého efektu lze dosáhnout použitím slova "nezávislý" či "nezávislí" v názvu strany v kombinbaci se známou osobností, bytˇ její nezávislost je mnohdy velice sporná. Zatímco u V. Železného lze jeho nezávislosti do jisté míry i věřit( v době krize v ČT jí prokázal vrchovatou míru) u J. Zieleniece v ní může věřit pouze osoba zaujatá nebo naprostý ignorant. Fakt, že mezi nepochybné vítěze těchto voleb lze řadit i tuto svou dosavadní kariérou, způsobem politické práce i rodinným zázemím přinejmenším nedůvěryhodnou osobnost, považuji za největší negativum právě skončeného plebiscitu.

Za vítěze eurovoleb se však mohou považovat i ta uskupení, jež v období před zmanipulovaným referendem o našem vstupu do EU vyzývala k odmítnutí tohoto kroku a konzistentně pak do eurovoleb buď nešla (například Česká pravice) nebo dokonce aktivně propagovala jejich bojkot (Národní sjednocení). Jejich vliv na rozhodování občanů je samozřejmě neprokázaný, každopádně však osvědčily politický přehled a schopnost správně odhadnout vhodné postupy pro tu kterou konkrétní situaci. Na rozdíl od těch, kdož byli principiálně proti vstupu a posléze se eurovoleb zúčastnili (je příznačné, že z těchto "schizofrenních" stran byli úspěšní jedině komunisté, členské základně je totiž jedno, jaký mají program, volí ze zvyku a na protest) si zachovali i tvář a charakter. Obojí mohou do budocna sebepropagačně využít.