Čas od času je nutné se zastavit a zamyslet

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 16. 03. 2004

Zřejmě budu považován za cynika, ale jsem přesvědčen o tom, že i tak otřesné události, k jakým došlo v Madridu, mají i svou "pozitivní" stránku. Odkrývají totiž fundamentální nepřipravenost onoho typu liberálního přístupu k organizaci a fungování lidské společnosti, který je nám současnou intelektuální elitou tak často předkládán jako jediný možný. Ukazuje se, že ruku v ruce s multikulturalismem a globálním uplatňováním nerovnovážného systému lidských práv jdou světem jako nerozluční partneři kriminalita a terorismus. A čím je ta která společnost liberálnější a otevřenější, tím je i zranitelnější. Na to si zřejmě v nejbližší době budeme bohužel muset zvyknout.

Zvláště Evropa, zejména pak její západní část, je pro zmíněné aktivity ideálním cílem. Rozvrat z křesťanství vycházejících tradičních hodnot, jejich postupné nahražování "kultem joy" a nepoučení se z podcenění levicového radikalismu vytváří ideální prosředí pro exponenciální nárůst podobných hrůz jaké dnes sledujeme ve Španělsku. Lze se totiž jistě právem obávat, že snadnost, s jakou mohli madridští vrazi provézt tak rozsáhlý teroristický útok, je povzbudí k dalším podobně zrůdným akcím. Vždyť neutrpěli ani žádné ztráty. Kdyby podobný útok chystali ve svých tradičních a prvořadých cílech, jakými jsou USA, Izrael a Rusko, museli by nyní počítat vedle nevinných obětí i mrtvé "mučedníky". Avšak v tradičně liberálním prostředí, v kterém je spíše pravidlem stavět se na stranu všelijakých výstřelků a kde k bontónu patří zesměšňování až opovrhování zákony a represivními složkami, mohou potenciální vrazi v klidu počítat s daleko menšími riziky než tam, kde mají policisté nesrovnatelně větší autoritu i pravomoci. Zrušením trestu smrti, oslabením obrasnyschopnosti i ostrahy hranic a celkovou "humanizací" represivního systému bylo vytvořeno ideální prostředí pro jakkoli otřesné činy. Vždyť čeho se obávat ? Pobytu ve vězení s basrevnou televizí, pravidelnou stravou a slušným zacházením? Je dost dobře možné, že evropská vězení skýtají pohodlnější život než mnohé domovy atentátníků. Není již čas se zastavit, zamyslet a říci :"Tak už dost !"?

V tom právě spatřuji onen "přínos" madridského masakru. Doufám, že se stane důvodem k zamyšlení se nad celkovým dalším směřováním evropské, tedy i naší civilizace. Není snad nadále možné přehlížet evidentní negativní vedlejší účinky nového evropského řádu založeného převážně na přebujelém systému lidských práv a projevujícím se nekontrolovanou celkovou měkkostí, otevřeností a vstřícností vůči všem, kdož se chystají daný systém zneužít. Snad mocní našeho českého a evropského mikrokosmu nepřehlédnou, že nastává možná poslední příležitost zabránit katastrofickému zániku naší civilizace. Není totiž řešením, jak volají mnozí, ještě více otevřít hranice, povolit stavbu dalších mešit a podporovat multikulturalismus ve formě organizovaného přílivu stále rostoucího počtu afrických a asijských přistěhovalců do Evropy. Ba právě naopak, jediným východiskem a záchranou pro budoucnost je návrat k tradičním hodnotám a důrazné obhajobě evropských a národních zájmů. Je nabíledni, že stávající systém zajištění bezpečnosti a ochrany zákonů dbalých občanů je nedostatečný. Vyvstává dokonce potřeba se přestat ohlížet na zavedené "korektní" limity myšlení a vzít v úvahu i možnosti tradiční, leč v poslední době skandalizované a opovrhované - znovuzavedení trestu smrti za obzvláště odporné zločiny(kolik již bylo nevinných obětí při osvobozování na doživotí odsouzených zločinců !), deportace osob jakkoli spojených s terorismem(včetně jejich rodin), důsledné pronásledování jakékoli propagace myšlenek, jež skýtají ideové zázemí terorismu a zabavování majetku všech osob, rodin a skupin jakýmkoli způsobem terorismus podporujících.

Kromě jiného je nutné promyslet varianty vedoucí k výraznému zefektivnění se činnosti tajných služeb tak, aby se výsledky této změny dostavily v co nejkratším možném čase.

Musíme se připravit na skutečnost, že samozřejmým průvodním jevem neodkladných bezpečnostních opatření bude i nutné omezení stávajících občanských svobod a že budou naopak zvýšeny některé pravomoce orgánů činných v trestním řízení. Doufejme, že k tomu dojde a nemějme to našim zákonodárcům za zlé, právě naopak, vyžadujme to po nich.