I bojkot voleb do parlamentu EU je variantou hodnou zvážení

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 24. 11. 2003

Kdo si dnes již vzpomene na politický život naší země před zhruba půl rokem? Bylo těsně před referendem o vstupu ČR do EU a média i debaty mezi občany byly plné argumentů pro vstup a proti němu. Dá se dokonce tvrdit, že oproti českým zvyklostem byla tato diskuse nebývale otevřená, zejména proto, že byl mediální prostor mimořádně poskytnut i odpůrcům vstupu a do jisté míry (byť minimální) i těm nejradikálnějším - českým nacionalistům.

V rámci těchto názorových střetů docházelo čas od času i ke vzácným okamžikům shody nejen mezi odpůrci vstupu, ale i na úrovni eurooptimisté x euroskeptici. Jednou z oblastí, kde k této obecné shodě došlo, bylo oboustranné uznání demokratického deficitu jako jednoho z nejpodstatnějších negativ fungovámí EU. V této souvislosti byla z jedné strany kritizována (z druhé omlouvána a slibováno zlepšení do budoucna) především role Evropského parlamentu jako organizace bez významnějšího vlivu na exekutivu Unie. A právě do tohoto okrasného a v praktickém chodu Unie téměř bezvýznamného orgánu se chystají na červen příštího roku volby, jichž se kupodivu hodlají zúčastnit i strany, které v době před referendem patřily k nejaktivnějším a nejpřesvědčivějším kritikům daného stavu. Osobně se domnívám, že jde o vážnou chybu a v několika následujících řádcích se pokusím uvést některé základní důvody, jež mne vedou k tomuto názoru. Rád bych také na dané téma rozpoutal širší debatu, neboť jsem přesvědčen, že tato zde dosud chyběla a budu potěšen, budou-li v rámci ní uvedeny logické protiargumenty. Zejména zástupci "euroskeptických" politických stran by měli objasnit, co je vedlo k účasti v evropském volebním klání.

Mohlo by se zdát, že základním argumentem pro bojkot zmíněných voleb je stávající nedostatečná významnost orgánu, do nějž budou volby probíhat. Mám však za to, že k odmítnutí účasti v těchto volbách vedou i důvody závažnější, a to především otázka ujasnění si politické priority a hodnověrnosti.

Těžko si lze představit, že prioritou stran, jež se tolik angažovaly v agitaci proti vstupu země do EU, bude aktivní účast jejich vrcholných představitelů v úměrně názvu nedostatečně významných orgánech unie. Celá dosavadní činnost "antiEU" stran přece stála na principu priority národních orgánů před unijními. Vypadalo by to, jako kdyby hnutí a strany usilující o vystoupení ze Sovětského svazu či Jugoslávie kandidovaly své vrcholné představitele právě do orgánů těchto nadnárodních celků. Takovýto postup by byl evidentně nesmyslný a nedůvěryhodný. Pro příklady zásadového postupu nemusíme ani opustit naši historii, stačí vzpomenout dopisu F. Palackého do Frankfurtu, v němž odmítl účast na říšském sněmu. Ba i v čase relativně nedávném bychom našli podobný příměr – V. Klaus v době, kdy pochopil, že další fungování federace nebude pro Čechy prospěšné, odmítl jako lídr nejsilnější české strany kandidovat do Federálního shromáždění a oznámil svůj úmysl ucházet se o místo poslance ČNR. Považme, co by se například stalo, kdyby protiintegračně vystupující strany ve volbách do EP uspěly a jejich vedení odjelo pracovat do Štrasburku a Bruselu. Budeme-li vycházet z tradičně nízkého počtu aktivistů na různých akcích těchto subjektů, můžeme dojít ke zjištění, že by výsledkem "eurovolebního" úspěchu bylo ohrožení jejich domácího fungování. Avšak koho tedy, jestliže ne své nejčelnější představitele chtějí "antiEU" strany zapsat na své kandidátky? Mají vůbec dostatečný počet vhodných aspirantů na post poslance všech potencionálních zastupitelských sborů? Druhořadé kandidáty? Dá se však od takových očekávat, že budou dostatečně hájit naše zájmy v tomto megalomanském sboru? Není přece jenom škoda toho času, energie a prostředků nutně nutných pro účast v červnových volbách? Nebylo by vhodnější a hodnověrnější místo rozjíždění volební kampaně převzít zodpovědnost za iniciování bojkotu těchto voleb?

V naší novodobé historii by to nebyl první příklad takovéhoto postupu. Sládkovi republikánu jej uplatnili již při prvních volbách do Senátu ČR a při tradičně nízkém mínění občanů o prospěšnosti a smysluplnosti této instituce šlo slabou volební účast zčásti vysvětlovat i jako úspěch republikánů. Organizování bojkotu by bylo i patrně vhodnější formou zviditelnění se, neboť by se tím získal punc výjimečnosti a zásadovosti. Výhodou by mohlo být, že při těchto volbách odpadá tradiční: "Kdo nejde volit, volí komunisty a ODS!" Je totiž očividně lhostejné, jestli naše zájmy v této instituci bude hájit např. Pilip, Laštůvka nebo Ransdorf. Jednak pro jejich nízkou důvěryhodnost, jednak z hlediska možností, jež k jakékoli smysluplné obhajobě národních zájmů evropský parlament skýtá.

I z praktických důvodů je nepochybně jednodušší pokusit se oslovit občany s myšlenkou odmítnout účast při volbě do EP, než vypracovávat volební program, vybírat kandidáty a objíždět voliče. Zvláště pak v případě stran, o nichž je řeč, protože až dosud tvoří spíše okrajovou část politického spektra a těžko očekávat, že by se toto postavení při volbách do orgánu instituce EU změnilo. Těžko si totiž představit, že se těchto voleb ve velkém počtu zúčastní voliči, kteří v referendu hlasovali proti vstupu země do EU. Dá se logicky předpokládat, že spíše opak bude pravdou a doufat, že hlasy stranám, které se v předreferendovém období aktivně zapojily do euroskeptických aktivit, dají voliči, kteří hlasovali "ano", by bylo bláhové.

Osobně se domnívám, že rozhodnutí aktivně se zapojit do těchto voleb nebyl krok správným směrem, neboť varianta jejich promyšleného bojkotu poskytuje větší prostor pro realizaci programových zásad protiintegračních politických uskupení.