Integrace Romů - pot, slzy a co dál

Autor: Jiří Hojer <(at)>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 08. 04. 2003

Vicepremiér naší sociálněkřesťanskosvobodné vlády Petr Mareš (viz foto) předložil na zasedání vlády (12. 3. 2003) koncepci integrace romských komunit.

Když Winston Churchil předstoupil před Brity s plánem vyhrát druhou světovou válku, slíbil jim jen krev, pot a slzy. Jakkoliv se takové srovnání může zdát nepatřičné a křečovité, pojďme se zamyslet nad tím, co nám slíbil Petr Mareš. A na začátek se můžeme zamyslet nad staletými neúspěšnými pokusy integrovat Romy do evropských společností. Možná bychom zjistili, že svou velikostí se jedná o podobně náročný a ohromný úkol, jako vyhrát druhou světovou válku, takže ono přirovnání není zas tolik křečovité a přitažené za vlasy. Jak již je dnes zvykem, koncepce byla vrcholně politicky korektní, což vždy neznamená, že je korektní z hlediska prosté logiky, či tradičního chápání demokracie, svobody (nemluvě o rovnosti, bratrství nebo snad národních zájmech).

Vláda se zavázala, že bude podporovat výstavbu bytů pro romskou komunitu a že rozšíří působení tzv. romských asistentů, zejména tedy jejich působení v rámci policejních složek. Policisté mají být prý dále vyškolování pro práci s národnostními menšinami. Ve zprávě se také konstatuje, že čím dál více Romů ze Slovenska se usazuje v českých zemích. Vláda to patrně chápe jako problém a pověřila ministra vnitra a vicepremiéra vypracováním analýzy této situace a ministra práce a sociálních věcí analýzou dopadu této migrace na sociální politiku České republiky. Vláda by prý také měla brzy zjistit, jak úspěšně policie potírá lichvu mezi Romy.

Můžeme rovnou směle konstatovat, že vládní koncepce integrace Romů je příkladem vrcholného pokrytectví, cynického pohrdání vlastními občany, pohrdání pravdou a nevyčíslitelné spousty dalších nectností. Odpusťme si přitom úvahy o tom jak, kdy a proč vůbec vzniklo a prosadilo se pojmenování Romové, což je politicky korektní pojmenování národa, který čeština zná pod označením Cikáni. Vláda evidentně vidí soužití většiny občanů s Cikány jako problémové a vyvíjí snahu o jeho zlepšení. Za to by si zasloužila pochvalu a jedničku s hvězdičkou (nebo s kuřátkem, či kašpárkem, jak dostávají prvňáčci).

Avšak naše vláda je vrcholně politicky korektní, patrně v důsledku snahy udržet se u moci co nejdéle a nekomplikovat si pozici takovými malichernostmi jako starost o věci veřejné, pravda, rovné postavení občanů, nebo snad národní zájem. Asi proto přejímá i česká vláda cikánské slovo pro člověka (tedy Rom), kterým kupodivu označuje cikánský národ, čímž ho jaksi vyděluje a patrně i vyvyšuje nad ostatní (Nebo je snad ponižuje? To přeci ne, to by nebylo korektní a také to nesouhlasí s obsahem vládních zpráv) a předznamenává směr, kterým vláda řídí domácí politiku.

Tak například vyšší počet "romských asistentů" má "posílit schopnost vzájemné komunikace mezi policií jak v situacích, kdy jsou příslušníci romské komunity terčem neonacistů, tak při řešení trestné činnosti mezi Romy," jak uvádí pan Mareš. Neschází vám zde také cosi? Cosi jako trestná činnost Cikánů namířená proti ostatním lidem? Ta buď podle naší vlády neexistuje (což by svědčilo o nekompetentnosti vlády) nebo si ostatní občané nezasluhují takovou ochranu jako Cikáni (což by svědčilo pro další defenestraci) anebo se naše vláda bojí o takové věci mluvit, protože by jí to přineslo potíže (což je asi pravda, ale svědčí to o zhovadilosti vlády a také intelektuální elity euroamerické civilizace, která nás do těchto hrozných časů uvedla).

Vláda si je vědoma přílivu Cikánů ze Slovenska do ČR a správně předvídá možné negativní důsledky. A co vláda udělá pro lidi, kterým vládne a kteří jí svěřili důvěru, že se o jejich blaho nejlépe postará? Vláda bude analyzovat tuto situaci a zaměří se na její sociální dopady. Můžeme tedy předpokládat, že vláda odhadne, o kolik bude nutné zvýšit sociální výdaje a o příslušnou částku navýší příslušnou kapitolu státního rozpočtu. Není snad nutné zde naznačovat, že od kompetentní a svéprávné vlády bychom čekali něco víc.

Vláda bude také tlačit policii k důraznějšímu potírání lichvy - tedy situace, kdy si svéprávný občan půjčí peníze od dalšího za předem dohodnutých podmínek, které obsahují nekřesťansky, čili nehorázně vysoký úrok. To je velice správný postup, takové praktiky neprospívají dobrému občanskému soužití. Může nás sice napadnout otázka, zda se podobným způsobem vláda stará také o dodržování zásad morálky a pravidel slušnosti vůči necikánům (kdybychom používali převzatá slova, mohli bychom říci neromům - tedy v cikánštině nelidem, ale spíše tzv. gádžům), ale boj proti lichvě by neměl být odsuzován - je to správná věc. Vláda zkrátka opět prokázala, že je zcela ovládána atmosférou přepjaté politické korektnosti a extrémistického rovnostářství, které sklouzává k preferování určitých výjimečných, zpravidla menšinových společenských skupin. Vláda také neúnavně od svého zvolení prokazuje, že cosi jako ochranu většiny (dosud) slušných lidí nebo podporu většinového národa od ní čekat nelze. Ti jsou přeci slušní takže pohodlná vláda si nebude komplikovat politickou kariéru jejich ochranou - od nich se čeká jen pochopení, vydělávání peněz, radost z přerozdělování těchto jejich peněz,…

Kdyby byl Petr Mareš řečník Churchilova stylu, upřímně by nám měl slíbit pot, slzy a můžeme se obávat, že i krev.