Svatý Václave!

Autor: Jakub Deml <(at)>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 26. 09. 2002

Rytíři tvoji, připraveni k boji,
přísahu skládáme na svatou korouhev tvou:
tělo, svět, ďábel, nic nás nerozdvojí,
radostně půjdeme, pluky tvé kam jen se hnou.

Na nebe vzatý, vévodo náš svatý,
přehlédni vojsko své, požehnej křížem svůj lid,
políčka, lesy, paláce i chaty,
vypros nám od Boha milost a sílu, tě ctít.

Vždycky a všude milovat chcem chudé
jako ty, potajmu, křesťansky, pro Boha jen,
poněvadž láska ze všeho nám zbude,
všecko pak ostatní přelud a marný jak sen.

Jedno snem není, když se všecko mění:
Spasitel svátostný, skutečný, přec však skryt,
hotový dáti život bez prodlení
každému, kdo jen chce růsti a blaženým být.

Václave kníže, skloň se, přistup blíže
k národu českému uprostřed všelikých běd,
s Kristem a s tebou, zbaven bludů tíže,
ať žije v pokoji nových zas tisíce let!