Rozhovor s Branislavem Jančuškem

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 03. 07. 2002

Navštívili jsme při našich rozhovorech už různé země, dosud jsme však zapomínali na stát, jenž nám byl ještě donedávna zemí zdaleka nejbližší. Slovensko. Přitom i tam mimo etablovaných a všeobecně známých pronárodních uskupení existují sdružení mladá a dynamická, jež si s nadšenou aktivitou hledají svou pozici na tamní politické scéně. Právě k nim patří i Nové Slobodné Slovensko. Člen jeho vedení Branislav Jančuška nám ochotně poskytl rozhovor.

Co byste nám o sobě řekl? Jak jste našel cestu až do NSS?

Hned na úvod bych chtěl ve jméně celého národně sociálního občanského sdružení Nové Slobodné Slovensko pozdravit čtenáře a sympatizanty Národní myšlenky stejně jako všechny vlastence v České republice. O mé osobě jen velmi stručně: byl jsem členy NSS zvolen do Rady předsedů, což je kolektivní výkonný orgán NSS, na post předsedy pro propagaci a tisk. Snažím se o efektivní propagaci našeho sdružení. Byl jsem při samém vzniku NSS jako spoluzakladatel, takže jsem přežil někdy také těžké časy, protože jsme začínali téměř z ničeho. Teď se ale vlak jménem NSS už rozjel a rozjíždí se čím dál rychleji a efektivněji láme překážky na své dlouhé cestě.

Mohl byste našim čtenářům říci o vašem sdružení více?

O. s. Nové Slobodné Slovensko vzniklo z důvodu frustrace a zklamání členů tehdy na Slovensku jediné „pronárodní“ strany SNS. Mnoho našich členů odešlo právě ze SNS kvůli kruté realitě byrokracie, stranických poměrů a aktivit, které tato strana vyvíjela a vyvíjí. Proto jsme se rozhodli založit novou, skutečně národní alternativu nové krve – nové generace, založené na národně sociálních principech. Pro NSS platí tři pravidla: správnost myšlenky, čistota snažení a schopnost sebeobětování. Nám jde skutečně o tento národ, blaho naší vlasti. Prosazujeme národně sociální politiku na Slovensku, nový styl vládnutí, nový pořádek. (Bližší informace v publikaci NSS: Národně sociální alternativa, kterou si můžete objednat na adrese NSS, případně mailem.)

Jak už jsem uvedl výše, NSS má kolektivní výkonný orgán Radu předsedů, která se skládá ze tří členů. Každý člen se specializuje na jinou oblast. Donedávna jsme působili převážně na východním Slovensku, ale dnes už začínáme pronikat také na střední. NSS má momentálně pět Místních organizací: MO Košice, MO Prešov, MO Vranov nad Topľou, MO Trebišov a MO Hnúšťa. Když si uvědomíme, že převážnou většinu členů tvoří vysokoškoláci, že nemáme žádné sponzory, že si hradíme všecko sami a vzhledem k tomu, jak dlouho NSS funguje, si myslím, že jsme na dobré cestě. Svědčí o tom ohlasy občanů, kteří se zúčastnili našich akcí nebo kteří se o NSS doslechli.

Co se týká plánů do budoucna, chtěli bychom naše sdružení přeregistrovat na politickou stranu a zúčastnit se parlamentních voleb v roce 2006. Kromě toho máme v plánu dělat nadále svou činnost zaměřenou na pozdvižení našeho národa stejně jako na eliminaci komplexu méněcennosti, kterým slovenský národ velmi trpí.

Myšlenka politické strany je zajisté zajímavá, ale skutečně se domníváte se, že se mezi nacionalistickými stranami na Slovensku ještě dá nalézt prostor, v němž by měla nová strana šanci oslovit voliče?

Jednoznačně. Bohužel neznám jedinou parlamentní stranu resp. stranu, jejíž preference by dosahovaly 5%, která by skutečně hájila a bránila zájmy Slovenska. Poslanecká křesla a politika jsou pro ně způsobem, jak lehce a rychle vydělají obrovské peníze, jak si zabezpečí pěkný důchod, jak zabezpečí rodinu, známé, sponzory. Jejich nacionalistická prohlášení a přesvědčení zůstávají před vchodem do banky. Důležitější jsou činy, nikoli slova. My svým členům neslibujeme vilky, vysoké posty, obrovské platy, ale nasazení všech sil pro Slovensko, což je spojeno s tvrdou prací, obětováním času, peněz a energie. Jen tak totiž dosáhneme nového, silného, svobodného Slovenska. Po SNS (a P SNS – strana vzniklá odštěpením Slotova křídla, pozn. překl.) jsme jedinou aktivní pronárodní silou na Slovensku a přitom někdy naše aktivity, snažení, odhodlanost vysoko převyšují činnost parlamentní SNS. My jsem idealisty, my to neděláme pro peníze, oni ano.

Jaký je současný vztah NSS ke zmiňovaným nacionalistickým stranám? Spolupracujete spolu?

My nespolupracujeme se SNS ani s P SNS, protože si nemyslíme, že by to byly skutečně pronárodní subjekty. Název strany ještě nic neznamená. V jejich stranách a vedení působí bývalí soudruhové, kteří se vozí v drahých limuzínách a na problémy obyčejných lidí, Slováků a této země, se dívají přes zamlžená okna svých luxusních vil. Sympatizujeme s nimi jen v otázce nevstoupení do NATO. SNS bylo vládní stranou spolu s HZDS v letech 1994-1998, co udělali pro slovenský národ? Nic. Teď jsou v opozici, ale stále jsou v parlamentě a dostávají státní dotace, ptám se, co dělají dnes pro slovenský národ? Opět nic. Jen si hrabou do svých kapes, parazitují na slovenském národě a dělají hanbu všem pravým vlastencům. Zneužívají postavení jediné kvazinárodní strany. Netvrdíme, že všichni členové SNS jsou takoví, čest výjimkám, hovoříme o vedení těchto stran. Byl jsem členem SNS a vím, jaké poměry tam vládnou; namísto aktivní práce pro Slovensko se organizují zájezdy do Řecka, fotbal, posezení, výstupy na Kriváň atd., to všecko ze státních a stranických peněz. Na těchto akcích by nebylo nic špatného, ale v době, kdy Slovensko je na pokraji kolapsu, kdy Slovensku hrozí obrovská ekonomická, politická a sociální krize, kdy Slovensko stojí na křižovatce osudu – vstoupit, nebo nevstoupit do NATO a EU, jsou takové akce mrháním času, peněz a navíc jsou ohromně nezodpovědné. Jenže to je asi otázka priotit. Že?

Prognóza spolupráce: rozšiřováním a efektivitou našich aktivit narušíme teritorium a hradby SNS, tím pádem v nás budou vidět nepřítele, který je chce vyhodit ze sedla, povedou proti nám kampaň a budou nám „házet nám klacky pod nohy“. Jenže lidé, skuteční vlastenci, vycítí, co je a co není pronárodní. Dnes vlastenci volí SNS jen proto, že je to menší zlo a že tu není nic jiného, pronárodního. Zítra to tak nemusí být a jim se to určitě nebude líbit. Už si zvykli na pohodlí a luxus.

Bližší vztahy máme s Mládeží SNS, se kterou jsme dělali několik akcí. I tam se ale vyskytly negativní zkušenosti, protože M SNS si přisvojovala naše akce, ale to je v porovnání se zájmy Slovenska a slovenského národa úplná maličkost.

Vznikajícím sdružením se většinou daří oslovovat veřejnost poměrně těžko, často je nutné používat nápadité a nestandardní metody. Jakým způsobem na to jdete vy?

Naši propagaci se snažíme dělat v mezích našeho rozpočtu. Ani jedna propagace není zbytečná. Pokud bych to měl stručně definovat, naše prezentace se skládá od roznášení a rozdávání letáků NSS po různé akce, které pořádáme ve městech, kde poskytujeme naše materiály, noviny, nálepky... Asi nejlepší akcí byla akce u příležitosti180. výročí narození Jána Francisciho v Hnúšti, kde náš infostánek navštívilo velké množství lidí, také starší generace. Snažíme se na každé veřejné akci překvapit něčím novým, ať už hudbou, básněmi nebo jinými překvapeními. Musím upozornit, že všechny naše materiály dáváme bezplatně resp. za dobrovolný příspěvek. Protože členský měsíční příspěvek NSS je 50 Sk, ne vždy to finančně vychází, a tak organizujeme mezi členy také mimořádné sbírky. Nám to problém nedělá, my se umíme obětovat. Dalším způsobem prezentace je Internet, i když naše stránka momentálně neodpovídá našim představám. V nejbližší době by měla projít grafickými a obsahovými úpravami, takže se máme nač těšit.

(V současnosti posíláme výzvu prezidentovi, vládě, poslancům a všem relevantním stranám na Slovensku, aby v tak závažné otázce, jakou je vstup SR do NATO, iniciovali vypsání referenda. Čtenář ji nalezne za tímto rozhovorem.)

Máte nějaké vzory, z jejichž názorů vycházíte?

Našimi vzory jsou všechny velké osobnosti slovenských dějin, které neváhaly obětovat všechno pro svůj národ, pro svou vlast, dokonce i život. Zmíním největší velikány jako Svatopluk, Štúr, Hlinka, Tiso, je mnoho jiných velkých mužů, kteří stáli a bránili „hradby“ Slovenska.

Jak byste popsal současnou situaci, jíž čelí slovenští vlastenci?

Současná situace na Slovensku je velmi krizová, což se týká i ekonomické, politické a společenské stránky. Z ekonomické stránky je to 20% nezaměstnanost, výprodej strategických podniků, zvýhodňování zahraničního spekulativního kapitálu, domácí malí a střední podnikatelé nemají šanci konkurovat zahraničním, rozpadající se školství, zdravotnictví...

Politická situace je taktéž v katastrofálním stavu, protože jednotlivé vlády, které na Slovensku působily od roku 1993, přivedly tento stát a tento národ na pokraj zániku. Je jedno, zda vládne Dzurinda se SDKÚ nebo Mečiar s HZDS. Obě vlády provádějí to samé: ožebračování slovenských pracujících, privatizace, korupce, klientismus... V případě současné vlády je to ještě horší, protože svými destrukčními tendencemi, hanebným podřizováním se západu v případě vstupu SR do NATO a EU, tato vláda splní a vykoná i to, co se od nás nevyžaduje. Je to spojené s tím, že nám vládne komunistická generace a je úplně jedno, kterou ze současných stran podpoříte. Je to problém, protože v roce 1989 komunismus oficiálně padl, ale komunisti u moci zůstali. Ale co za těch třináct let dokázali? Nic! Proto říkáme, dost bylo vlády bývalých soudruhů, dost bylo parazitování na slovenském národě!

S politickou stránkou je úzce spojeno též pronásledování vlastenecky smýšlejících lidí. Velmi často se používají diskreditační nálepky jako nacisti, fašisti... Tak to bylo v případě naší akce u příležitosti 3. výročí bombardování Jugoslávie, zaměřené současně na vypsání referenda o vstupu SR do NATO, kdy bylo naše sdružení označeno za neonacistické. My to ale nebudeme tolerovat a budeme to řešit soudní cestou. Stejně tak přetrvávají estébácké praktiky, kdy jsou skuteční vlastenci monitorováni kriminální policií a Slovenskou informační službou. Tohle je bohužel vizitka „demokratického“ Slovenska.

Společenská situace je podobná: komplex méněcennosti, amerikanizace slovenské kultury, mantinelismus (předtím Moskva, teď Washington, což platí také v politické oblasti), mladí lidé odcházejí za prací do zahraničí, národní povědomí absentuje...

Jak to vypadá s aktivitou slovenských pronárodních skupin? Snažíte se je ve svém hnutí zkoncentrovat?

NSS je otevřena všem stranám, sdružením a vlastencům, kteří jsou ochotni se skutečně postavit a hájit zájmy Slovenska a slovenského národa. Avšak jak už jsem říkal: důležitější než slova jsou činy.

V poslední době roste zájem o mezinárodní spolupráci. Nakolik je NSS v tomto ohledu aktivní a jaký je názor sdružení v této otázce? NSS zatím nespolupracuje se zahraničními pronárodními subjekty, protože se momentálně nejvíc orientuje na Slovensko. Jsme pro každou spolupráci, nebráníme se tomu a potěší nás každý kontakt resp. zájem o spolupráci s NSS. Jediným naším relevantním kontaktem v zahraničí je Národní myšlenka, Doufáme, že se i touto formou naše zorné pole zahraničních aktivit rozšíří a bude to prospěšné pro obě strany.

V brzké době proběhnou na Slovensku volby. Jak by podle vás měly dopadnout, aby byla nová vláda Slovensku ku prospěchu?

Je úplně jedno, která strana zvítězí, protože ani jedna nechce skutečně bránit slovenské zájmy. Je jedno, co mají v programu, voliči už zjistili, co dokáží tyto strany v praxi. Ať už je to HZDS, Smer, SMK, SNS, KDH nebo SDKÚ, nevidíme v tom rozdíl. Tyto strany nebojují o přízeň voličů kvůli Slovensku, oni bojují mezi sebou o to, kdo se dostane ke korytům, kdo si víc nahrabe, kdo bude co vlastnit. Jsou jako supi, kteří se mezi sebou rvou o jednu kořist. Bohužel tou kořistí, téměř mrtvou, je naše vlast. Na Slovensku musí časy dozrát do takového stádia, kdy se všechno to staré, prohnilé a slabé rozpadne a uvolní prostor tomu, co je dravé, silné, životaschopné. Možná posledním řešením pro Slovensko dostat se z této mizérie je generační výměna. K moci se musí dostat nová generace, v níž je ten elementární předpoklad pro změnu stylu politiky na Slovensku. Nová generace, která nastolí nový pořádek. NSS se o to bude snažit všemi silami. Budeme bránit Slovensko a hájit slovenské zájmy. K tomu nechť nám dopomůže Bůh.

S pozdravem pro všechny české, ale také všechny pravé vlastence v celé Evropě: Svoboda národe nadevše!

Následuje již zmiňovaný příklad výzvy NSS, tento konkrétně míří na post z nejvyšších:

V Košiciach 28. júna 2002

Vážený pán predseda vlády SR,

Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s niektorými mimovládnymi organizáciami v uplynulých mesiacoch rozbehla propagandistickú kampaň za vstup Slovenska do NATO. Občianske združenie Nové Slobodné Slovensko, v záujme 47 % občanov SR nesúhlasiacich s našim vstupom do vojensko-politického paktu NATO, vyjadruje protest nad spôsobom vedenia spomínanej kampane, ktorá je vedená úplne jednostranne, vyzdvihujúc len klady nášho vstupu do NATO a pripomína skôr reklamu na prací prostriedok ako serióznu vládnu kampaň. Myslíme si, že takéto neobjektívne informovanie o tak dôležitej otázke, akou vstup SR do NATO nepochybne je, je vážnym porušením demokratických princípov, ku ktorým sa hlási nielen Vaša vláda, ale aj celá slovenská spoločnosť. Žiadame Vás preto, aby ste ako predseda vlády všetkých občanov SR, bez rozdielu ich názoru na náš vstup do NATO, podnikli opatrenia, ktoré by zabezpečili objektívne informovanie o vojensko-politickom pakte NATO, o jeho výhodách, ale predovšetkým nevýhodách a aby sa tým mohla v tejto otázke vyvolať verejná diskusia, tak ako je tomu vo všetkých vyspelých demokratických krajinách sveta. Zároveň Vás týmto v mene 47 % občanov SR vyzývame, aby ste rešpektovali ich práva a vyvinuli politický tlak na poslancov NRSR a prezidenta SR za vypísanie referenda o otázke vstupu Slovenska do NATO. Sme presvedčení, že by to z Vašej strany bolo gesto dobrej vôle a prejav úcty voči všetkým občanom SR, bez ohľadu na ich politické smerovanie.

S úctou

členovia o.z. NSS