Rozhovor se skupinami RIF

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 09. 05. 2002

Nebude na škodu seznámit se s názory známých a populárních hudebních skupin RIF blíže v napůl fiktivním interview s kapelami Vae Victis (VV) a také s Ile de France (IDF), která vznikla odchodem části hudebníků právě z Vae Victis. Proč je tento rozhovor napůl fiktivní? V takto zveřejněné podobě totiž nikdy neproběhl, odpovědi na nejzajímavější otázky byly vyhledány a sesbírány z polského magazínu Phalanx a italského hudebního serveru Perimetro.

Váš názor na současné národní hudební hnutí ve Francii a v Evropě…

VV: Myslíme si, že se toto hudební hnutí rozrůstá. V Itálii už to trvá dlouho, ale ve zbytku Evropy se to skutečně hýbe kupředu! Podívejte se na španělskou Celticu nebo naše přátele Carpe Diem v Německu. Na mezinárodní kompilaci „Vox Europa“ jsme objevili mnoho dobrých skupin, jako je třeba britská Squadron. Ve Francii je zřejmě nejlepším albem Franc-parler od Ile de France, ale je zde mnoho dalších rozdílných skupin jako Fraction, Elendil nebo Basic Celtos.

Domníváte se, že se „identity rock“, což je termín, který používáte ve Francii, může stát jakýmsi nadnárodním hnutím?

IDF: My si musíme vzájemně pomáhat. Je spousta věcí, které se můžeme od sebe učit. A tahle spousta hudebních skupin je zase dobrým příkladem pro nově zakládané skupiny. Jsme samozřejmě silnější jako mezinárodní síla. Ale musíme si současně uchovat vůli překonat hranice „politického ghetta“ stejně jako hranice našich zemí.

Ono se vážně zdá, že je RIF hodně orientován k promlouvání „mimo“ arénu politického soupeření…

IDF: Když jsme před lety začínali s Vae Victis, bylo naším cílem získat další publicitu, nové aktivisty a následovníky. Priority zůstávají stále stejné: rozbít ghetto, do nějž nás chtějí naši nepřátelé uzavřít. Aktivista, jenž mluví jen s dalšími aktivisty, nikdy nemůže získat nové stoupence! Chceme být chápáni obyčejnými lidmi. Nechceme patřit k nějaké uzavřené sektě.

Ale politika samotná vás jistě také zajímá. Jaký je třeba váš názor na problémy, jimiž se zabývá Le Penova FN?

VV: Jako každý nacionalista, každý bojovník, každý myslící člověk máme dojem, že jsme se ocitli v jakémsi zlém snu nebo virtuální realitě. Každý má na to vlastní názor, každý ví, co přinese budoucnost... Pokud jde o naši skupinu, není naším cílem podporovat ten nebo onen politický tábor, neříkáme, kdo je lepší, zda Mégret, nebo Le Pen. Protože jsme gramscianisty, myslíme si, že k převzetí politické moci dojde přes převzetí moci kulturní. Nejprve je třeba připravit lidi, přesvědčit je, sdělit jim, jaké je naše vize světa. To překonává všechny politické rozdíly.

Co si myslíte o francouzském republikánském zřízení?

VV: Zřízení se nás nijak netýká. Není důležité, zda půjde o republiku, konstituční nebo absolutní monarchii, císařství nebo dokonce diktaturu. Forma vlády nás nezajímá. Soudíme, že jsou zde věci, jež nutno udělat, a problémy, jež je třeba vyřešit. Systém není důležitý, současně ale neživíme žádné antipatie ke "starým režimům". Velice se shodujeme se Šuany v souvislosti s tím, co se dělo ve Vendée (krátce po Francouzské revoluci vypukla v této provincii otevřená vzpoura stoupenců monarchie, jež skončila strašlivými masakry obyvatel ze strany revoluční vlády, pozn. M. Š.). Skutečně si jich vážíme, protože zůstali věrní svým ideálům a královskému dvoru.