Za Miroslavem Dolejším

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Z domova, Vydáno dne: 14. 02. 2002

Není s podivem, že oficiální média jaksi opomněla uveřejnit, že v červnu minulého roku nás opustil Miroslav Dolejší. Autor kontroverzní “Analýzy 17. listopadu.“ Jméno zná snad celý národ. Málokomu však odhalil své soukromí. Já měla to štěstí, neboť jsem s ním hovořila občas o církevních a politických otázkách. Často polemicky. Zajímavý a obdivuhodný člověk.

Narodil se před druhou světovou válkou. V padesátých letech byl nejdříve perzekvován za dnes bychom řekli “klukovinu”. Veřejnou propagaci Velké Británie pomocí vlajky tohoto státu, coby symbolu odporu proti totalitě. Později následovala tvrdá životní zkušenost v komunistických koncentračních táborech. Zde se setkal s českými vlastenci, kněžími, a dokonce ještě s Němci. Je to neuvěřitelné, ale viděl i politického vězně připoutaného řetězy ke zdi. Ano, to byla léta “radostného budování”. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii. Pracoval pak jako výzkumný pracovník. Vyvíjel vysokofrekvenční kalící stroj pro indickou firmu.

Málokdo tušil, že byl naším vynikajícím národně-katolickým aktivistou. Dovedete si představit muže, který po tvrdé práci v noci medituje v kostele před svatostánkem a vyprošuje národu obrácení ke Kristu a upevnění v přirozeném zákonu a ctnosti. Měl vypůjčené klíče od faráře, takže sám v chrámu jako poustevník stál při modlitbě a prosil za národ. Modlitba a čin. To bylo krédo tohoto muže.

Nenápadný tvůrce idejí. Přispěl např. ke vzniku Československé demografické společnosti, společně s dr. Pfeifrem a dr. Srbou. Neuvěřitelná aktivita “Pro Boha a národ” jej stravovala.

Osobně se znal s ThDr. J. Zvěřinou. Pravda, byli každý trochu z jiného těsta. Radil mu například, aby nevstupoval do Charty 77.

Slyšet pana Dolejšího při hodnocení mezinárodní situace, to byl koncert. Naposledy jsem jej viděla v Černošicích u Prahy. Mluvil o Vatikánu, o nutnosti misie a systematického postupu, aby se Evropa vrátila ke kořenům, které ji dalo klasické filosofické myšlení a katolické křesťanství. Věřil, že Bůh nakonec zvítězí.

Pane Miroslave, i kdyby se mnoho Tvých analýz ukázalo jako mylných, šel jsi cestou pravdy.

Odpočívej v pokoji.